5 gode råd om årsskiftet

Det kan spare dig for meget besvær i det nye lønår, hvis du får afsluttet det gamle korrekt. Her er 5 gode råd om årsskiftet. 

1. Hvad sker der, hvis du udbetaler lønnen for sent?

I årets første 11 måneder kan du godt slippe afsted med at udbetale lønnen i den følgende måned. Men hvis du først udbetaler lønnen fra december 2018 i januar 2019, vil lønnen ikke høre til indkomståret 2018, men til indkomståret 2019. Det giver problemer i forhold til medarbejderens fradrag, pension og feriepenge. Og det giver dig en masse ekstraarbejde, når du skal få alle dele af lønnen til at stemme med de rigtige indkomstår. 

Derfor skal du holde ekstra godt øje med, hvornår du senest skal indberette løn for december 2018. I DataLøn er sidste frist den 21. december.

Hent den fulde guide: "10 gode råd til årsskiftet"

2. Hvad gør du, hvis din medarbejder vil indbetale ekstra til pension?

Hvis en medarbejder ønsker at indbetale ekstra til pension, er det en god ide at sikre, at den ekstra indbetaling kan indeholdes i medarbejderens løn for december 2018 og vel at mærke før, der bliver trukket ATP og medarbejdernes egen pensionsindbetaling (f.eks. 4 procent).

Hvis en medarbejder eksempelvis får 20.000 kroner i ferieberettiget løn og ønsker hele sin 2018-decemberløn overført til pension, skal du først trække ATP (94,65 kroner) og medarbejderens faste pensionsindbetaling (800 kroner ved 4 procent) fra. I dette eksempel vil den ekstra indbetaling til pension derfor højst kunne være 19.105,35 kroner, hvis den skal indeholdes i medarbejderens løn for december 2018.

3. Hvordan opgør du SH-opsparingen ved årsskiftet?

Hvis du ikke har udbetalt hele søgnehelligdagsopsparingen (SH) i løbet af 2018, vil medarbejderen ved årets afslutning have en rest-SH-saldo, som du kan vælge at udbetale. Du kan udbetale rest-SH-saldoen i en lønbehandling – senest sammen med lønnen for december 2018. Hvis du udbetaler løn sammen med SH-saldoen, skal du selv beregne saldoen af den aktuelle løn.

Husk, at du i DataLøn kan tilvælge automatisk udbetaling af medarbejderens rest-SH-saldo ved årsskiftet. Så slipper du for selv at holde øje med det.


Tjek din pris på DataLøn

4. Hvordan afstemmer du med eIndkomst?

For at slutte lønåret 2018 godt af bør du kontrollere og afstemme virksomhedens lønoplysninger til elndkomst. Hvis du indberetter løn via et lønsystem, får du typisk en afstemningsliste, som du kan bruge til afstemning af dine saldi med saldi i elndkomst. Du kan afstemme værdierne i de enkelte felter på medarbejderens afstemningsliste med den seneste lønseddel. Og tilsvarende kan du afstemme værdierne i felterne for arbejdsgiver med det seneste bogføringsbilag.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem elndkomst og dit lønsystem, skal du finde ud af, i hvilken periode differencen er opstået, og hvilke medarbejdere det angår. Begynd med at sammenligne de enkelte måneder i dine bogføringsbilag med de tilsvarende måneder i elndkomst:

Søger du måned for måned, skal du vælge 'Sumoplysninger for virksomhed' i søgevinduet
Søger du på en medarbejder, skal du vælge 'Specifik lønmodtager med CPR-nr.' og indtaste CPR-nummer
Dernæst skal du udfylde 'Afregningsperiode fra xx til xx'

Hvis du er i tvivl om afstemning i elndkomst, kan du altid ringe til SKAT på 72 22 28 24.

5. Hvordan indberetter du til statistik i 2019?

Danmarks Statistik indsamler løbende løndata fra danske virksomheder for at kunne belyse udviklingen i samfundet. Hvis din virksomhed bliver udvalgt til at indberette statistik i 2019, får du et brev, hvor der også står, hvordan du indberetter. Flere lønløsninger – herunder DataLøn – kan sørge for løbende indberetning til statistikmodtagerne. Du skal bare tilmelde din virksomhed og dine medarbejdere i lønløsningen, inden du laver løn for januar 2019.

Få svar på flere spørgsmål og hent DataLøns fulde guide om årsskiftet her -->

Hvis du har brug for hjælp til dit årsskifte, kan du altid ringe til os på 72 27 90 19.