Ændring i reglerne om sygedagpenge til selvstændig erhvervsdrivende

Regeringen har vedtaget endnu et tiltag, der skal hjælpe dansk erhvervsliv i forbindelse med udbruddet af coronavirus. Denne gang gælder det de selvstændige erhvervsdrivendes mulighed for at modtage sygedagpenge.

Ændring i sygedagpengeregler for selvstændige

Normalt gælder der en egenperiode for selvstændige erhvervsdrivende ved sygdom, hvilket betyder, at selvstændigt erhvervsdrivende har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom.

Regeringen ændrer nu på disse regler, så du som selvstændigt erhvervsdrivende får ret til sygedagpenge fra kommunen allerede fra første sygedag, hvis du er uarbejdsdygtig på grund af coronavirus. Derudover vil selvstændigt erhvervsdrivende også få ret til sygedagpenge for perioder, hvor de ikke kan varetage deres arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19.

Dette kan for eksempel være, hvis du har rejst i bestemte områder, hvor myndighederne anbefaler hjemmeophold, eller hvis du har opholdt dig på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt.

I denne situation vil du kunne få sygedagpenge, selvom du ikke opfylder de almindelige krav i sygedagpengeloven om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom.


Hvad gør jeg rent praktisk?

Fraværet skal anmeldes ved at udfylde en blanket og sende den til kommunen senest 3 uger efter første fraværsdag. Du får blanketten ved at ringe eller maile til din kommune - du kan ikke bruge det almindelige indberetningssystem via nemrefusion.   

 

Hvornår træder disse regler i kraft?

Ændringen Ændringen i sygedagpengeloven har tilbagevirkende kraft og gælder fra den 27. februar. Det betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende kan søge refusion fra første sygedag, hvis du har været syg fra den 27. februar, og hvis sygdommen skyldes coronavirus eller pålagt karantæne. Du skal skrive under på en tro- og loveerklæring om, at der er tale om coronavirus. 

Læs mere her

 

Hvorfor en tro- og loveerklæring?

Grunden til, at refusionen ikke kræver en lægeerklæring, er, at dette kan medføre en øget belastning af sundhedsmyndighederne. Desuden vil ikke alle smittede blive testet. Du må derfor på tro og love erklære, at du har en realistisk formodning om, at der er/var tale om coronavirus.

 

Har du brug for hjælp til, hvordan du håndterer coronavirus?

Så kan vores jurister hjælpe dig. De følger udviklingen tæt og kan rådgive dig om, hvad du gør, hvis dine medarbejdere bliver ramt af coronavirus - og det til faste lave og konkurrencedygtige priser.

 

 

Få et corona overblik.
Vi opdaterer løbende.
Til corona overblik

Modtag nyt om corona