Hvad gør jeg, hvis mine medarbejderes børn skal testes for corona?

For at vide hvordan du står som arbejdsgiver, når en medarbejders barn skal testes for corona, er det vigtigt at vide, om barnet har symptomer eller ej. Det er afgørende for, hvilke rettigheder og pligter du - og medarbejderen - har.

Hvis barnet har symptomer på corona og venter på at blive testet…

Hvis en medarbejders barn har symptomer på corona og venter på at blive testet, anses barnet for at være sygt. Det giver altså medarbejderen de samme rettigheder, som vedkommende plejer at have, når barnet er sygt.

Hvilke regler der gælder hos jer, kan fremgå af enten ansættelseskontrakten, personalehåndbogen eller en kollektiv overenskomst.

 

Barnets første sygedag er stadfæstet i loven

Helt grundlæggende har den ene forælder ret til at holde fri fra arbejde, når et barn bliver akut syg, og det er strengt nødvendigt, at en forælder er til stede. Dette er laveste fællesnævner og gælder for alle lønmodtagere, overenskomst eller ej.

Retten fremgår af loven om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. 

Har medarbejderens barn således symptomer på corona og skal testes, har den ene forælder lov til at være fraværende på barnets første sygedag. 

Derefter skal medarbejderen finde andre pasningsmuligheder, og loven giver ikke ret til betaling under fraværet.

Din medarbejder kan være bedre stillet. Det vil så fremgå af enten overenskomst, ansættelseskontrakt eller personalehåndbog.

 

En del overenskomster giver ret til to dage - med løn

Mange overenskomster giver medarbejderne ret til fravær ved et barns sygdom, så længe barnet er under 14 år, og forælderen ikke har anden pasningsmulighed. I mange overenskomster er retten til fravær op til 2 dage - med løn. 

I en situation med et barn, der har corona-symptomer, anbefaler Visma DataLøn under alle omstændigheder, at du tager en snak med din medarbejder, så I sammen kan finde frem til en løsning, der virker for alle parter i praksis. Det kan for eksempel være, at det er muligt for medarbejderen at arbejde hjemmefra, at holde nogle fridage eller benytte sig af afspadsering.   

 

Du kan godt bede en medarbejder blive hjemme, hvis vedkommendes barn har symptomer på corona og venter på test

For at beskytte resten af arbejdspladsen må du gerne pålægge din medarbejder at blive hjemme, hvis medarbejderens barn har symptomer på corona og venter på at blive testet. Du skal blot betale medarbejderen løn under hjemsendelsen.   

Hvis jeres medarbejdere eller deres børn i øvrigt er syge med corona, anbefaler Visma DataLøn, at I følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Ekstraordinær mulighed for barselsdagpenge - også når barnet ikke har symptomer

For forældre med børn der enten er konstateret smittede med corona, eller som (uden symptomer) er sendt hjem som "nær kontakt", fordi en anden i for eksempel klassen er smittet, er der en hjælp at hente. 

På baggrund af en ny trepartsaftale kan disse forældre fra den 1. oktober og frem til 31. marts 2021, ekstraordinært kan få dagpenge efter barselsloven. 

Dette gælder vel at mærke kun, hvis alle andre muligheder er udtømte. Det vil sige, der er ingen mulighed for hjemmearbejde, alle omsorgsdage og afspadsering er opbrugt osv. 

Begge forældres arbejdsgivere skal erklære, at disse muligheder er udtømte, og forældrene skal fremlægge dokumentation for, at barnet er sendt hjem fra skole/institution eller smittet med corona. 

Sidst men ikke mindst skal forældrene også opfylde barselslovens betingelser for at få dagpenge.

Den nye ordning kan bruges af forældre til børn i alderen til og med 13 år. Frem til 31. december 2020 kan der i alt tildeles 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn, og igen i perioden 1. januar til 31. marts 2021.

Du kan læse mere om muligheden her >>