Coronavirus: Sådan gør du

Vi modtager lige nu mange spørgsmål fra vores kunder om coronavirussen. Derfor har vi samlet alle spørgsmålene i denne artikel, så du kan få svar og blive klædt bedst muligt på til at håndtere virussen og de følger den har for virksomheden.

 

 

Få et corona overblik.
Vi opdaterer løbende.
Til corona overblik

Modtag nyt om corona

Hvad bør du gøre?

Vi anbefaler, at du så vidt muligt er på forkant med situationen, hvis en af dine medarbejdere bliver ramt af coronavirus.

Derfor bør du

  • udarbejde en plan for, hvad I gør, hvis en medarbejder bliver smittet
  • oplyse dine medarbejdere om, hvordan virksomheden vil tage hånd om situationen, hvis den opstår
  • lave forholdsregler, der sikrer, at medarbejderne undgår smitte – for eksempel ved at købe håndsprit
  • oplyse dine medarbejdere om, hvilke symptomer de skal være opmærksomme på
  • udpege en kontaktperson, som medarbejderne kan henvende sig til, hvis de har mistanke om smitte.

Hvad gør vi, når medarbejderen ikke kan få sit barn passet, fordi daginstitutionen er lukket?

Regeringen har besluttet, at skoler og daginstitutioner holder lukket i 2 uger fra den 16. marts og frem til den 13. april 2020.

Virksomheden kan indgå en aftale med medarbejderen om, at hun eller han arbejder hjemme, afspadserer, arbejder forskudt eller på deltid, holder ferie eller fri uden løn.

Skoler og institutioner vil blive holdt åben til de forældre, der ikke kan finde andre løsninger og vil også blive holdt åben til børn af de forældre, der ikke kan finde en løsning, og som varetager en af de kritiske funktioner i vores samfund.

Skal vi sende medarbejdere hjem, som ikke er nødvendige på arbejdspladsen?

Regeringen har opfordret private virksomheder til at sende medarbejdere hjem, som kan arbejde hjemmefra. Regeringen har samtidig tilkendegivet, at der samtidig skal produceres varer i Danmark. Det er virksomheden, der vurderer, om en medarbejder kan arbejde helt eller delvis hjemmefra samt hvilke medarbejdere i virksomheden, der er tale om.

En mulighed kunne være, at medarbejderne skiftes til at være på arbejde og på den måde undgår at være for meget i kontakt med hinanden.
Medarbejdere har pligt til at arbejde hjemmefra i det omfang, det kan lade sig gøre.

Kan medarbejdere tage deres børn med på arbejde?

I nuværende situation, hvor vi af Regeringen er blevet opfordret til at undgå tæt kontakt på arbejdspladserne, vil det ikke være hensigtsmæssigt at tage børn med på arbejdspladsen.

Har mine medarbejdere pligt til at give besked ved mistanke om smitte?

Ja, dine medarbejdere har pligt til at oplyse dig om, hvis de er smittet med coronavirus eller har mistanke om det.

Som arbejdsgiver må du ikke spørge, hvad dine medarbejdere fejler, men du må gerne oplyse dem om, at de har pligt til at informere dig, hvis de fejler noget, der er smitsomt, og som kan få alvorlige konsekvenser for andre.
 

Hvad gør jeg, hvis en af mine medarbejdere bliver smittet?

Hvis en medarbejder ikke kan komme på arbejde på grund af sygdom, betragtes det som lovligt forfald. Det betyder, at medarbejderens fravær ikke kan medføre sanktioner fra virksomheden.

Det er et krav, at medarbejderen kontakter virksomheden korrekt om sygefraværet. Hvis du ønsker det, kan du bede medarbejderen om at dokumentere sin sygdom med en tro og love erklæring eller en erklæring fra en læge.
 

Hvad gør jeg, hvis min medarbejder netop er hjemvendt fra et risikoområde?

Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og Erhvervsministeriet opfordrer lige nu til, at man skal blive hjemme fra arbejde i 14 dage, hvis man inden for den seneste tid har opholdt sig i de særlige risikoområder. Erhvervsministeriet opfordrer ligeledes til, at arbejdsgivere skal udbetale løn til medarbejdere, som bliver sendt i hjemmekarantæne.

Hvis det ikke er myndigheder eller læge, der kræver, at din medarbejder er i karantæne, er udgangspunktet, at karantænen skal aftales med dig som arbejdsgiver.

Hvad gør jeg, hvis min medarbejder er kommet i karantæne?

Hvis din medarbejder er sat i karantæne, skal medarbejderens fravær betragtes som almindelig sygdom. Det samme gælder, hvis din medarbejder er blevet syg på sin ferie i udlandet og er blevet indlagt enten på grund af sygdom eller på grund af smitterisiko.

Du kan altid bede medarbejderen om at dokumentere sygdommen, eller i dette tilfælde nødvendigheden af at blive sat i karantæne. Hvis din medarbejder alene er i karantæne på grund af risikoen for smitte, men ikke selv er syg, kan du bede vedkommende om at arbejde hjemmefra, hvis det er muligt.
 

Skal min medarbejder have løn under sygefraværet?

Reglerne for, om din medarbejder skal have løn under sygdom, gælder også, hvis medarbejderen er syg med coronavirus.

Hvis medarbejderen er ansat som funktionær, har han ret til fuld løn.

Hvis der er tale om en anden type medarbejder, vil reglerne for løn under sygdom stå i overenskomsten eller i medarbejderens ansættelseskontrakt.

 

Hvad gør jeg, hvis min medarbejder bliver syg i forbindelse med ferie?

Her er det igen de almindelige regler for sygdom og ferie, der gælder. Det betyder, at hvis medarbejderen bliver syg, før ferien begynder, har han ikke pligt til at påbegynde ferien. I stedet kan han bede om at holde ferien på et andet tidspunkt.

Bliver medarbejderen syg under sin ferie, har han ret til at få erstatningsferie efter 5 sygedage, hvis han har optjent i alt 25 dages betalt ferie. Har medarbejderen optjent mindre end 25 dages ferie, har han ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt mindre antal sygedage.

Medarbejderen opnår ret til erstatningsferie fra den dag, han har anmeldt sygdommen til dig. Hvis du ønsker lægelig dokumentation for sygdommen, er det medarbejderen selv, der skal betale for det.

Kan jeg bede mine medarbejdere om at blive hjemme?

Hvis din medarbejder har været på ferie i et område, som myndighederne fraråder at rejse til, kan du overveje, om han bør blive hjemme i en periode. Du kan eksempelvis aftale med ham, at han arbejder hjemmefra.

Hvis ikke det er muligt, kan medarbejderen få frihed med løn. Det betyder, at han ikke selv skal betale for sit fravær, når virksomheden beder ham om at blive hjemme.  

GDPR: Må jeg behandle oplysninger om coronavirussen?

Som med meget andet vedrørende coronavirussen er udgangspunktet i forhold til persondata, at man skal bruge sin sunde fornuft.

Normalt må du ikke registrere, hvad dine medarbejdere fejler, når de er syge. Helbredsoplysninger er nemlig følsomme oplysninger.  Men i denne særlige situation må du gerne registrere, at din medarbejder er i karantæne pga. mistanke om coronavirus.

Nogle oplysninger kan være nødvendige at dele med andre. Du kan fortælle de andre medarbejdere, at deres kollega er i hjemmekarantæne eller er sygemeldt. Du skal dog altid have et sagligt formål for at dele oplysninger med dine andre medarbejdere.

Her er det særligt relevant, om den syge medarbejder for nylig har været i nær kontakt med kollegaer, som er i risiko for at være blevet smittet.

Derudover må du gerne spørge din medarbejder, hvor han har været på ferie. Disse oplysninger er ikke følsomme.   

Husk, at du skriftligt skal oplyse dine medarbejdere om, at hvordan og hvorfor virksomheden behandler oplysningerne.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig som arbejdsgiver?

Så sidder vores personalejurister klar hjemmefra til at svare på alle dine spørgsmål.

Det kan eksempelvis være spørgsmål om løn under sygdom eller karantæne. Vi guider dig til hvilke forholdsregler, du som arbejdsgiver bør tage.

Vi følger nemlig regeringens tiltag og udviklingen af corona tæt, og er altid opdateret med den nyeste viden inden for personalejura.

Ring til os på 72 27 90 16

Victoria Bang
Juridisk konsulent

Amalie Stæhr Jensen
Legal Manager

Pernille Flamand
Juridisk konsulent

Matilde Yvander
Juridisk konsulent