Er din medarbejder smittet med coronavirus?


Hvis en af dine medarbejdere er sygemeldt på grund af coronavirus eller er blevet pålagt at gå i karantæne af sundhedsmyndighederne, skal du udbetale løn på samme måde som under normal sygdom.


Få et samlet corona overblik. Vi opdaterer løbende.

 

Til corona overblik

Det betyder, at hvis medarbejderen er funktionær, skal han eller hun have sin sædvanlige løn. Hvis din medarbejder ikke er funktionær, afhænger lønnen under sygdom af, om I er omfattet af en kollektiv overenskomst, eller om der står noget om løn under sygdom i medarbejderens kontrakt.

PS. Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Så kan du læse mere om, hvordan netop du er dækket af sygedagpengerefusion i denne artikel.

Sygedagpengerefusion til selvstændige

Du får refusion allerede fra dag 1

Normalt kan du få sygedagpengerefusion efter 30 kalenderdages sygdom. Men hvis sygemeldingen skyldes coronavirus, kan du få sygepengerefusion allerede fra første sygedag. Det gælder både, hvis medarbejderen er smittet med coronavirus, og hvis medarbejderen er blevet sat i karantæne af sundhedsmyndighederne.

Ændringen i sygedagpengeloven har tilbagevirkende kraft og gælder fra den 27. februar. Det betyder, at du kan søge refusion fra første sygedag for alle medarbejdere, der har været sygemeldt fra den 27. februar, hvis sygemeldingen skyldes coronavirus eller hvis medarbejderen må blive hjemme på grund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Du skal søge refusionen som du plejer gennem virk.dk, og angive ”anden årsag” og med fritekst skrive, at årsagen er covid-19. Medarbejderen skal skrive under på en tro- og loveerklæring om, at der er tale om coronavirus. 

Normalt skal du søge om sygedagpengerefusion senest 5 uger efter første fraværsdag, men hvis du skal søge om refusion fra 1. sygedag for medarbejder der er blevet sygemeldt i perioden fra 27. februar til og med den 17. marts, pga. coronavirus, skal du senest gøre det den 15. april 2020.

OBS! DataLøn er på nuværende tidspunkt ved at undersøge om vi kan hjælpe dig med at søge refusion.

 

Hent tro- og loveerklæring

Hvorfor en tro- og loveerklæring?

Grunden til, at refusionen ikke kræver en lægeerklæring, er, at dette kan medføre en øget belastning af sundhedsmyndighederne. Desuden vil ikke alle smittede blive testet. Den sygemeldte må derfor på tro og love erklære, at han eller hun har en realistisk formodning om, at der er/var tale om coronavirus.

 

Men hvad så med GDPR?

Du må gerne spørge din medarbejder, om det er coronavirus, der er skyld i sygemeldingen. Men husk, at GDPR stadig gælder, så du skal naturligvis behandle den oplysning efter reglerne og alene med det formål at søge refusion. Du må derfor ikke spørge, hvad medarbejderen ellers fejler.
GDPR kræver, at du har et lovligt behandlingssgrundlag, når du indsamler og behandler oplysninger om dine medarbejdere. I dette tilfælde vil det lovlige behandlingsgrundlag være din ret til at søge refusion. Du skal altså ikke bruge samtykke for at behandle oplysninger om, at din medarbejder er sygemeldt med coronavirus. Et samtykke vil i denne forbindelse være ugyldigt. 

Til sidst skal du huske at informere dine medarbejdere om, hvilke oplysninger du behandler og hvorfor. Du behøver dog ikke ændre hele jeres persondatapolitk. Du kan godt opfylde din oplysningspligt ved at udsende informationen til dine medarbejdere på mail eller lignende. 

 

Har du brug for hjælp til, hvordan du håndterer coronavirus?

Så kan vores jurister hjælpe dig. De følger udviklingen tæt og kan rådgive dig om, hvad du gør, hvis dine medarbejdere bliver ramt af coronavirus -  og det til faste lave og konkurrencedygtige priser.  

Læs mere her