Er din medarbejder smittet med coronavirus?

Hvis en af dine medarbejdere er sygemeldt på grund af coronavirus eller er blevet pålagt at gå i karantæne af sundhedsmyndighederne, skal du udbetale løn på samme måde som under normal sygdom.


Det betyder, at hvis medarbejderen er funktionær, skal han eller hun have sin sædvanlige løn. Hvis din medarbejder ikke er funktionær, afhænger lønnen under sygdom af, om I er omfattet af en kollektiv overenskomst, eller om der står noget om løn under sygdom i medarbejderens kontrakt.

PS. Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Så kan du læse mere om, hvordan netop du er dækket af sygedagpengerefusion i denne artikel.

Sygedagpengerefusion for selvstændige

 

 

Hvis dine medarbejdere eller deres pårørende er særligt udsatte i forbindelse med corona

Regeringen og Folketinget har præciseret reglerne, når I skal vende tilbage på arbejdspladsen. Reglerne gælder for personer i særlig risikogruppe for COVID-19 og deres pårørende. Lovændringen gælder indtil videre til den 31. marts 2021.

I forbindelse med genåbningen af arbejdspladser kan personer i særlig risikogruppe og deres pårørende blive væk fra arbejdet, hvis det er for risikofyldt. De nye regler i sygedagpengesystemet sikrer, at medarbejderne i denne periode og frem til den 31. marts 2021 enten kan modtage løn eller sygedagpenge.

Du kan som arbejdsgiver modtage sygedagpengerefusion fra første fraværsdag og i hele perioden, hvis der udbetales løn til medarbejderen. Sygedagpengerefusionen til dig som arbejdsgiver svarer til de sygedagpenge, som medarbejderen ville have været berettiget til ved sygemelding. Medarbejderen skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge fra kommunen, men ikke kravet om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom.

Ordningen omfatter medarbejdere i jobfunktioner, hvor det ikke er muligt at tilpasse arbejdsforholdene corona-situation - eksempelvis ved at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaverne, så medarbejderen ikke udsættes for smittefare. Det er altså en forudsætning, at hjemmearbejde eller omplacering ikke er en mulighed.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en liste over sygdomme og tilstande, som kan udgøre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb. Har du medarbejdere, som har en af disse sygdomme eller tilstande, vil de og deres pårørende være omfattet af den nye ordning. Det er medarbejderens egen læge, der skal vurdere, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i denne gruppe.

Du kan læse mere om personer med øget risiko på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her >>
Du kan læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko her >>

 

Hvis din medarbejder er smittet eller sat i karantæne

Normalt kan du få sygedagpengerefusion efter 30 kalenderdages sygdom. Men hvis sygemeldingen skyldes coronavirus, kan du få sygepengerefusion allerede fra første sygedag. Det gælder både, hvis medarbejderen er smittet med coronavirus, og hvis medarbejderen er blevet sat i selvisolation som nær kontakt.

Ændringen i sygedagpengeloven gælder fra den 27. februar 2020. Det betyder, at du kan søge refusion fra første sygedag for alle medarbejdere, der har været sygemeldt fra den 27. februar, hvis sygemeldingen skyldes coronavirus eller hvis medarbejderen må blive hjemme på grund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Du skal søge refusionen som du plejer gennem virk.dk, og angive ”anden årsag” og med fritekst skrive, at årsagen er covid-19.

Muligheden for at få refusion fra 1. sygedag gælder fra den 27. februar 2020 og frem til den 31. marts 2021.

De almindelige regler for ansøgning om sygedagpengerefusion gælder. Det betyder, at du senest skal ansøge om refusionen 5 uger efter medarbejderens første sygefraværsdag. Hvis sygemeldingen er kortere end 30 dage, kan du vente til efter medarbejderen er blevet rask. På den måde kan du angive sygdommens varighed.

DataLøn hjælper med at søge refusion fra 1. sygedag.
 

Men hvad så med GDPR?

Du må gerne spørge din medarbejder, om det er coronavirus, der er skyld i sygemeldingen. Men husk, at GDPR stadig gælder, så du skal naturligvis behandle den oplysning efter reglerne og alene med det formål at søge refusion. Du må derfor ikke spørge, hvad medarbejderen ellers fejler.

GDPR kræver, at du har et lovligt behandlingssgrundlag, når du indsamler og behandler oplysninger om dine medarbejdere. I dette tilfælde vil det lovlige behandlingsgrundlag være din ret til at søge refusion. Du skal altså ikke bruge samtykke for at behandle oplysninger om, at din medarbejder er sygemeldt med coronavirus. Et samtykke vil i denne forbindelse være ugyldigt.

Til sidst skal du huske at informere dine medarbejdere om, hvilke oplysninger du behandler og hvorfor. Du behøver dog ikke ændre hele jeres persondatapolitk. Du kan godt opfylde din oplysningspligt ved at udsende informationen til dine medarbejdere på mail eller lignende.

 

Har du brug for hjælp til, hvordan du håndterer coronavirus?

Så kan vores jurister hjælpe dig. De følger udviklingen tæt og kan rådgive dig om, hvad du gør, hvis dine medarbejdere bliver ramt af coronavirus -  og det til faste lave og konkurrencedygtige priser.

Læs mere her

 

 

 

Få et corona overblik.
Vi opdaterer løbende.
Til corona overblik

Modtag nyt om corona