Forlængelse af muligheden for barselsdagpenge og sygedagpenge

Reglerne, som gav mulighed for barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn og sygedagpenge til medarbejdere i særlige grupper, er forlænget til den 31. marts 2021.

Barselsdagpenge til forældre med smittede eller hjemsendte børn

Forældre til børn, der enten er smittet med corona eller hjemsendt som nær kontakt, kan få barselsdagpenge for 10 dage pr. barn i perioden fra den 1. januar 2021 til og med den 31. marts 2021. Det gælder børn i alderen til og med 13 år. Det kræver dog, at forældrene opfylder betingelserne for barselsdagpenge, og at forælderen ikke har  omsorgsdage eller afspadsering, der kan bruges. Det er ikke et krav, at medarbejderne har brugt deres ferie, før de kan få barselsdagpenge efter disse regler.


Sygedagpenge til folk i risikogruppen

Derudover er der nogle borgere, der har øget risiko for at få et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med corona, og derfor kan være forhindrede i at møde på arbejde. Disse personer kan få sygedagpenge i den periode, hvor de ikke kan udføre deres arbejde.

Hvis arbejdsgiveren betaler løn under fraværet, kan arbejdsgiveren få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Først skal du dog undersøge, om medarbejderen kan arbejde hjemmefra eller udføre andre arbejdsopgaver, som ikke udsætter medarbejderen for smitterisiko.

Reglen om arbejdsgivers ret til refusion fra første fraværsdag for lønmodtagere forlænges også til den 31. marts 2021. Det gælder for lønmodtagere, der er:

  • smittet med corona
  • formodet smittet med corona
  • i selvisolation, fordi de er nærkontakt til en smittet.   


Mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet for corona

Nu kan du som arbejdsgiver pålægge dine medarbejdere at blive testet for corona hurtigst muligt og få svaret at se - det kræver dog en saglig begrundelse. Den nye lov blev vedtaget onsdag den 19. november 2020. 

Ifølge den nye lov er en saglig begrundelse, hvis du pålægger testen på grund af hensynet til begrænsning af smittespredning med corona, herunder arbejdsmiljøhensyn.

En saglig begrundelse kan også være væsentlige driftsmæssige hensyn i din virksomhed. Det er en konkret vurdering i hver enkelt situation, om det er sagligt begrundet, og vi anbefaler derfor, at du søger rådgivning, hvis du er i tvivl. Som arbejdsgiver kan du nemlig risikere at skulle betale en godtgørelse til medarbejderne, hvis pålægget om test ikke var sagligt i den konkrete situation.

Du skal desuden informere medarbejderne på skrift, at de pålægges test samt begrundelsen for, at de skal testes. Vil medarbejderen ikke testes, kan det have ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du har informeret om det i den skriftlige meddelelse.

En test, som er pålagt af dig som arbejdsgiver, skal som udgangspunkt foretages i arbejdstiden. Er det ikke muligt skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, som han eller hun bruger på at blive testet.

 

Trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordeling

For at undgå fyringer kan virksomheder på det private arbejdsmarked, som er udfordret af corona-pandemien, benytte den midlertidige ordning om arbejdsfordeling, hvor medarbejdernes arbejdstid nedsættes, så arbejdet deles mellem medarbejderne - denne ordning er forlænget.

Private virksomheder kan gøre brug af ordningen i alle 12 måneder i 2021 – uanset om de har brugt ordningen i 2020.

Virksomheder vil også under visse betingelser kunne indkalde afløsere, hvis der pludseligt opstår merarbejde. Det gælder kun, hvis medarbejderen arbejder i samme omfang, som før arbejdstiden blev nedsat.

Derudover kan landsdækkende arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer aftale, at virksomheder på deres overenskomstområde kan nedsætte arbejdstiden med op til 80 % frem for 50 %. Virksomheder uden overenskomst har stadig  mulighed for at få nedsat arbejdstiden med 50 %.

 

Vi er klar til at hjælpe

Har du spørgsmål eller brug for en juridisk vurdering, er du naturligvis altid velkommen til at ringe til vores juridiske hotline på 72 27 90 16. Vi har åbent alle hverdage mellem 9 og 15.

Husk, at du har gratis adgang til vores juridiske hotline, hvis du har et DataLøn Ekspert-abonnement.