Forlænget mulighed for sygedagpengerefusion

Muligheden for sygedagpenge til personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge med corona, er forlænget. Det er din mulighed for at få sygedagpengerefusion dermed også.

Forlænget til 31. december 2020

Et flertal i Folketinget er enige om at forlænge muligheden for sygedagpenge til personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med corona frem til den 31. december 2020.  

For dig betyder det, at hvis en af dine medarbejdere er i øget risiko for at komme i et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb, hvis vedkommende bliver smittet med corona, eller hvis medarbejderen deler husstand med en person, der er i øget risiko, så kan du modtage sygedagpengerefusion. 

Det er din medarbejders læge, der skal vurdere, om vedkommende er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen.