Kompensation for virksomhedens faste udgifter

Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere kan dække på grund af corona-situationen.

 

Du kan derfor søge om at få dækket faste udgifter til eksempelvis husleje, renteudgifter og udgifter i forbindelse med leasing i perioden fra den 9. marts til den 9. juni 2020.

 

Hvilke virksomheder kan få kompensation?

Ordningen gælder alle virksomheder, uanset branche, som forventer, at virksomheden får et fald i omsætningen på mere end 40 % som følge af situationen med coronavirus. Desuden skal du have faste udgifter i virksomheden for mindst 25.000 kr. i perioden fra den 9. marts til den 9. juni 2020.

 

Hvor stor en del af dine udgifter kan du få dækket?

Kompensationens størrelse afhænger af, hvor meget din omsætning forventes at falde:

  • Fald på 40-60 %: Kompensation på 25 %
  • Fald på 60-80 %: Kompensation på 50 %
  • Fald på 80-100 %: Kompensation på 80 %

Hvis det viser sig, at din omsætning falder mindre, end du havde forventet, bliver kompensationen reguleret, så den svarer til den reelle nedgang.

Hvis du får et påbud af myndighederne om at lukke din virksomhed som følge af coronavirus, kan du få dækket 100 % af dine faste udgifter i den periode, hvor påbuddet gælder.

 

Hvordan søger du om kompensationen?

Du skal sende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen, når de åbner for det. Ansøgningen vil foregå digitalt.

Vi anbefaler, at du kontakter din revisor for at få rådgivning om, hvordan du søger om kompensation for virksomhedens faste udgifter. Du kan også få gratis vejledning og sparring hos dit lokale erhvervshus

Du kan læse mere om ordningen på virksomhedsguiden.dk.


Få et samlet corona overblik. Vi opdaterer løbende.

 

Til corona overblik