Ny ordning om arbejdsfordeling

Regeringen og arbejdsmarkedet parter har indgået en trepartsaftale, der skal forebygge fyringer. Trepartsaftalen er nu vedtaget ved lov og træder i kraft den 14. September 2020.

Trepartsaftalen omhandler en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked, som skal sikre, at vi bevarer mange arbejdspladser og dermed forebygger fyringer. Aftalen er indgået i lyset af Covid-19 situationen og skal hjælpe både medarbejdere og virksomheder i forbindelse med, at muligheden for at få lønkompensation er udløbet.

De nye muligheder for at indføre midlertidig arbejdsfordeling er med til at holde hånden under de virksomheder, som er økonomisk ramt som følge af coronakrisen, og giver samtidig medarbejdere en større tryghed.

 

Hvad er en arbejdsfordeling?

Ved en arbejdsfordeling nedsættes medarbejdernes arbejdstid i en begrænset periode, så medarbejderne deler det arbejde, der er i virksomheden. I den tid, medarbejderne ikke arbejder, er de ledige og kan modtage dagpenge, hvis betingelserne for det er opfyldt.

 

Hvem kan bruge den nye ordning om arbejdsfordeling?

Alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked kan omfattes af den nye ordning om arbejdsfordeling. Som eksempel kan funktionærer også omfattes af ordningen.

I vil kunne bruge ordningen i jeres virksomhed, uanset om I har overenskomst eller ej.

5 vigtige punkter i den nye aftale om midlertidig arbejdsfordeling:

  1. Den maksimale dagpengesats forhøjes til 143,50 kroner i timen for de medarbejdere, der er på dagpenge, imens de er omfattet af den nye ordning om midlertidig arbejdsfordeling. Dette svarer til 23.000 kroner for en fuldtidsledig.

  2. Selvom en medarbejder ikke er forsikret, får medarbejderen alligevel mulighed for at få supplerende dagpenge under den midlertidige arbejdsfordelingsordning. Medarbejdere kan nemlig ekstraordinært melde sig ind i en a-kasse og betale 3 måneders medlemskab pr. måned, hvor der ønskes supplerende dagpenge under den nye ordning om arbejdsfordeling.

  3. Ordningen vil gælde indtil den 31. december 2020. Der bliver dog mulighed for, at allerede etablerede arbejdsfordelinger kan løbe ind i 2021 med en maksimal varighed på 4 måneder.

  4. Der er et fast arbejdsgiverbidrag svarende til et beløb på 3 G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen. Dette bidrag vil reduceres forholdsmæssigt, hvis en arbejdsgiver ikke bruger ordningen om arbejdsfordeling i en hel kalendermåned.

  5. Der stilles krav om, at den tid, de berørte medarbejdere er ledige under arbejdsfordeling, skal udgøre mindst 20 % og maksimalt 50 % i gennemsnit målt over 4 uger i forhold til den aftalte arbejdstid. Ordningen med arbejdsfordeling giver kun mulighed for at erstatte arbejdstid med ledighed.

Hvis du har spørgsmål til den nye aftale om midlertidig arbejdsfordeling, er du velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling på 72 27 90 16 eller jura@dataloen.dk.

Læs, hvordan du konkret kommer i gang med arbejdsfordeling og hvilke deadlines du har.