Lønkompensation til nordjyske virksomheder

Coronasituationen i Danmark har endnu engang gjort det nødvendigt med en aftale om lønkompensation for at fastholde arbejdspladser, der ellers ville være lukningstruede.

Der er indgået en aftale, og vi afventer nu at lovgivningen bliver vedtaget. Først da ved vi med sikkerhed, hvad der præcis kommer til at gælde, og hvilke betingelser virksomhederne skal opfylde for at kunne bruge ordningerne. Ud fra aftalen kan vi dog allerede nu se, hvad hensigten med ordningerne er, og hvad de går ud på.

Aftalen gælder for virksomheder, der er berørt af de nyligt indførte restriktioner i de 7 nordjyske kommuner. Den indeholder 3 hjælpeordninger:

 

1) Lønkompensationsordning ved tvungen nedlukning af lokale arbejdspladser

Denne ordning omfatter tvangslukkede virksomheder i de omfattede kommuner. Aftalen tager udgangspunkt i den eksisterende aftale om lønkompensation for tvangslukkede virksomheder og derudover fremgår:

  • Virksomheden må senest have afskediget medarbejdere den 6. november.
  • Der kan ydes kompensation, selvom det kun er en lokal afdeling, der lukker ned.


2) Lønkompensationsordning for pendlere

Denne ordning omfatter ansatte, der ikke ønsker at møde på arbejde på grund af de kraftige opfordringer om ikke at krydse kommunegrænserne. Denne ordning tager afsæt i den almindelige lønkompensationsordning med følgende ændringer:

  • Kompensationen vil udgøre op til 75 % af de samlede lønudgifter på de omfattede funktionærer og 90 % af de samlede lønudgifter til de omfattede ikke-funktionærer, dog maksimalt 45.000 kroner om måneden pr. omfattet ansat.
  • Det skal dokumenteres, at medarbejderne eller virksomheden har adresse i en tvangslukket kommune, og at de ikke har adresse i samme kommune.
  • Medarbejderne, der er omfattet af ordningen, må ikke arbejde hjemmefra.
  • Det er ikke hensigten, at kravet om at hjemsende mindst 30 % eller mere end 50 medarbejdere skal gælde, men vi afventer en præcisering af dette.


3) Genindførsel af tidligere generel lønkompensationsordning for virksomheder i de 7 berørte kommuner

Ordningen tager udgangspunkt i den tidligere ordning, men der er der nogle ændrede betingelser, herunder at:

  • Virksomheden fysisk skal ligge i en af de 7 omfattede kommuner.
  • Kompensationen vil udgøre op til 75 % af de samlede lønudgifter på de omfattede funktionærer og 90 % af de samlede lønudgifter til de omfattede ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kroner om måneden pr. omfattet ansat.

Derudover stilles der ikke krav til afholdelse af ferie i perioden.

 

Det er hensigten, at de tre ordninger træder i kraft med virkning pr. den 6. november 2020.


Vi er klar til at hjælpe

Har du spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at ringe til vores juridiske hotline mandag til fredag fra kl. 9.00 til kl. 15.00 på 72 27 90 16. Husk, at du har gratis adgang til vores juridiske hotline, hvis du har et DataLøn Ekspert-abonnement.