Pligt til at sikre COVID-19 test af tilrejsende arbejdskraft

Opdatering

Danmark indfører skærpede restriktioner ved indrejse fra udlandet for at begrænse spredning af mere smitsomme virusvarianter. 

Regeringen har nu fastlagt reglerne og informeret om, hvordan test og isolation af tilrejsende arbejdskraft skal foregå. Det er nu besluttet, at alle der rejser ind i Danmark, herunder tilrejsende arbejdskraft, skal testes og efterfølgende isoleres i 10 dage. De nye regler gælder fra søndag 7. februar 2021. 

Hvis du som arbejdsgiver har tilrejsende arbejdskraft, skal du kunne fremvise dokumentation for PCR-test for COVID-19 af ansatte samt eventuelle undtagelser til testkravet. Arbejdstilsynet vil give nærmere information om kravet til dokumentationen i uge 6.

Dog er der en del undtagelser til de nye regler om isolation og test efter indrejsen. 

Er du i tvivl om hvad der gælder for netop dig og dine medarbejdere, kan du finde nærmere information på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Du kan læse mere her >>


--------------------------------------------------------------------------------------

For at forebygge udbredelsen af COVID-19 har regeringen netop indført nye restriktioner, som berører arbejdskraften, der rejser ind i Danmark.

De nærmere regler og krav - herunder hvilke lande og eventuelle undtagelser - vil blive fastsat af beskæftigelsesministeren ved bekendtgørelse. Vi sørger for løbende at holde vores hjemmeside opdateret, når vi har mere information.

Regeringen har vedtaget en ny lov med krav til indrejsende om test og isolation. Loven er trådt i kraft den 3. februar 2021. Det betyder, at arbejdsgivere der har tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder, som udpeges af beskæftigelsesministeren, har pligt til at sørge for, at disse medarbejdere testes for COVID-19 efter indrejse i Danmark.

Ved tilrejsende arbejdskraft forstås arbejdskraft, der krydser landegrænsen til Danmark for at arbejde - uanset hvor længe opholdet er eller karakteren af arbejdet. Danske statsborgere med bopæl uden for Danmark er også omfattet. De nye restriktioner gælder dog ikke for personer med bopæl i Danmark.

Reglerne om tidspunktet for hvornår testen skal foretages vil bliver fastlagt senere. Dog har anbefalingen været indenfor 72 timer.

Det forventes at der vil blive stillet krav om, at indrejsende arbejdskraft skal gå i selvisolation. Bemærk at på trods af kravet om selvisolation, forventes den indrejsende arbejde, men skal efter arbejdet, dvs. i fritiden, gå i selvisolation.


Her er de vigtigste punkter, du skal kende til

  • Arbejdsgivere, der er omfattet af reglerne, skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at der er foretaget test for COVID-19, eller at den pågældende person, der er tilrejsende arbejdskraft, er undtaget fra kravet om test.
  • Testen efter indrejse i Danmark skal foretages efter testmetoden PCR.
  • Reglerne om tidspunktet for, hvornår COVID-19 testen skal foretages efter indrejse i Danmark, vil blive fastsat i en bekendtgørelse. 

Bruger du som arbejdsgiver indrejsende arbejdskraft, skal du desuden sørge for, at udarbejde en skriftlig plan for COVID-19 test for tilrejsende arbejdskraft. 

 

Planen skal indeholde

  • oplysninger om, hvordan du informerer dine ansatte om COVID-19-testen i Danmark - herunder hvornår, hvor og hvordan testen foretages
  • oplysninger om, hvordan du som arbejdsgiver løbende holder dig orienteret om de lande, regioner eller områder der er omfattet af reglerne
  • en oversigt over ansatte, der er indrejst i Danmark, herunder oplysninger om, hvilket land, region eller område de ansatte er indrejst fra, oplysninger om dato for COVID-19-test mv.
  • planen skal løbende ajourføres i forbindelse med ansattes indrejse i Danmark
  • derudover skal planen efter anmodning fremvises for Arbejdstilsynet, som ligeledes vil føre kontrol

På Arbejdstilsynets hjemmeside vil du kunne holde dig orienteret om kravene til den skriftlige plan og få vejledning.

Arbejdstilsynet vil først føre kontrol med disse krav 7 dage efter bekendtgørelsen træder i kraft. Loven gælder i første omgang indtil den 1. juli 2021.

 

Har du spørgsmål til de nye regler, er du altid velkommen til at ringe til DataLøns jurister på 72 27 90 16.