Har du brug for en midlertidig medarbejder?

Danmark er så småt ved at åbne op igen, og derfor kan der blive travlt i løbet af sommeren  for mange virksomheder.

Hvis det er tilfældet for dig, eller hvis mange af dine medarbejdere er på ferie på samme tid, kan det være en god idé at ansætte medarbejdere i en tidsbegrænset ansættelse.

 

Skal medarbejderen have et ansættelsesbevis?

Selvom du kun har brug for en medarbejder i en kortere periode, kan hun være omfattet af ansættelsesbevisloven. Det betyder, at medarbejderen skal have et ansættelsesbevis, hvis hun arbejder hos dig i mere end én måned med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer.

Hvis det er tilfældet, skal medarbejderen have et ansættelsesbevis senest én måned efter at hun er begyndt hos jer. Det er dog en god idé at udlevere det allerede ved ansættelsens start, så der ikke er tvivl om, hvad der er aftalt omkring ansættelsesforholdet. Derudover anbefaler vi altid, at medarbejderen får et ansættelsesbevis - også selvom betingelserne om ansættelsens varighed og ugentlig arbejdstid ikke er opfyldt. Det er nemlig dig som arbejdsgiver, der skal bevise, at stillingen er tidsbegrænset.

 

Hvad skal der stå i ansættelsesbeviset?

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at en tidsbegrænset medarbejder ikke må være ansat på ringere vilkår, end andre fastansatte i en lignende stilling. Du må altså ikke forskelsbehandle medarbejdere med en tidsbegrænset kontrakt.

Det betyder, at medarbejderne optjener ferie på samme måde som andre, at de har samme opsigelsesvarsler som andre, får samme betaling under sygdom som andre osv.

Derudover skal det tydeligt fremgår af kontrakten, at den er tidsbegrænset, og hvornår den udløber uden varsel.

 

Må man forlænge en tidsbegrænset ansættelse?

Ja, det må man gerne. Der er som udgangspunkt ikke nogen grænse for, hvor mange gange du kan forlænge en tidsbegrænset ansættelse. Det er dog meget vigtigt, at der er en objektiv begrundelse for, at det bliver en forlængelse af den tidsbegrænsede ansættelse og ikke en fastansættelse i stedet. Og det kan være svært at forsvare gentagne forlængelser, hvis der skulle opstå uenigheder under ansættelsen.   

 

Få hjælp til kontrakterne

Det kan blive dyrt, hvis jeres ansættelseskontrakter mangler vigtige informationer, som eksempelvis en tidsbegrænsning. Vidste du, at vi både hjælper med kontrakttjek af
eksisterende kontrakter, og udarbejder nye kontrakter ved ansættelser - også ved tidsbegrænsede ansættelser? Alt sammen til konkurrencedygtige priser.

Ring til vores jurister på 72 27 90 16 og få styr på kontrakterne.