Nu kan du udskyde betalingen af A-skat og AM-bidrag

Regeringens hastelovgivning skal gøre det muligt at udskyde betalingsfristerne for blandt andet AM-bidrag og A-skat. Det gælder alle private virksomheder - både store og små.

Sidst opdateret 30. marts 2020 kl. 16.03.

Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat for april, maj og juni bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen - ikke indberetningen til eIndkomst.

 

Vi udskyder automatisk indbetalingen

DataLøn er altid opdateret med den gældende lovgivning - også når den er hastebesluttet. Derfor udskyder vi afregningen af A-skat og AM-bidrag for april-, maj- og juni-lønnen, så den følger de nye frister. Det sker automatisk, og du skal ikke selv gøre noget.

På samme måde vender DataLøn også automatisk tilbage til de normale frister, når vi er på den anden side af corona-situationen.

Bemærk: Virksomheden kan ikke ændre registrerings- og kontonummer i perioden fra den gamle til den nye betalingsfrist. Sker dette, vil indbetalingen af A-skat og AM-bidrag fejle. Ændres registrerings- og kontonummer, skal du selv foretage indbetalingen til SKAT. 

 

De nye frister

For små og mellemstore virksomheder

 • Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september
 • Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober
 • Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november.
 • Indberetningsfristerne ændres ikke.

For store virksomheder

 • Betalingsfristen 30. april rykkes til 31. august
 • Betalingsfristen 29. maj rykkes til 30. september
 • Betalingsfristen 30. juni rykkes til 30. oktober.
 • Indberetningsfristerne ændres ikke.

 

Vil du indbetale A-skat og AM-bidrag før tid?

Vi har konstateret, at flere af vores kunder ønsker at indbetale A-skat og AM-bidrag efter de gamle frister, dvs. før tid i forhold til de udskudte betalingsfrister. Det kan eksempelvis være relevant, hvis din virksomhed har den nødvendige likviditet - især hvis du endda betaler negative renter af virksomhedens indestående i banken.

Hvis du ønsker at indbetale efter de gamle frister, skal du sende en mail til os på kundecenter.dataloen@visma.com, hvor du noterer CVR-nummer, firmanavn og telefonnummer. Bemærk, at dit valg af indbetalingstidspunkt gælder for alle 3 måneder. Nedenfor kan du se, hvornår vi senest skal have din mail:

 • Fremrykket afregning: Senest den 22. april 
 • Almindelig afregning: Senest den 1. maj

Vær opmærksom på, om “loftet” (udbetalingsgrænsen) på virksomhedens skattekonto er højt nok til at rumme den frivillige indbetaling før tid. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du evt. hæver loftet.

 

Mere om skattekontoen og hvordan du hæver loftet

Skattekontoen giver dig et samlet overblik over, hvad virksomheden har indberettet og betalt, og hvad virksomheden skylder i blandt andet A-skat og AM-bidrag, moms, lønsumsafgift, selskabsskat, punkt- og miljøafgifter, andre afgifter samt gebyrer og renter.

Hvis en virksomhed har en positiv saldo på skattekontoen på mere end 200 kr. (standard udbetalingsgrænse), udbetales beløbet som udgangspunkt til virksomhedens NemKonto inden for 5 hverdage. Det gælder også, hvis den positive saldo skyldes, at virksomheden har indbetalt for tidligt, dvs. mere end 5 hverdage før en betalingsfrist.

Men hvis det indbetalte beløb er mindre end virksomhedens udbetalingsgrænse (loftet), bliver beløbet ikke tilbagebetalt – selvom det er indbetalt for tidligt. Det betyder, at hvis du betaler A-skat og AM-bidrag tidligere end de udskudte frister, skal du indsætte en ny udbetalingsgrænse på skattekontoen. Og det skal du gøre, inden DataLøn indbetaler pengene, da DataLøn ikke afregner pengene igen.

Grænsen skal sættes så højt, at den mindst dækker det samlede beløb, der betales før tid. Normalt kan udbetalingsgrænsen maksimalt hæves til 200.000 kr. Folketinget har dog forhøjet dette maksimum til 10 mio. kr. i perioden til og med den 30. november 2020. Udbetalingsgrænsen bliver automatisk sat til 0 kr. igen umiddelbart efter den 30. november 2020.

 

Sådan hæver du udbetalingsgrænsen på skattekontoen

 1. Log ind på SKAT.dk og vælg ‘Skattekontoen’ i menuen øverst (faneblad ‘Skattekonto’).
 2. Vælg punktet ‘Udbetalingsgrænse’ i menuen til venstre.
 3. Udbetalingsgrænsen ændres til det ønskede i feltet.
 4. Klik på ‘Godkend’ i billedets nederste, højre hjørne, og beløbet er nu gemt.

Få et samlet corona overblik. Vi opdaterer løbende.

 

Til corona overblik

 


Book en online demo

Få en introduktion til DataLøn og bliv klogere på de mange funktioner og automatikker. Helt uforpligtende og meget opløftende. 

 • Få svar på netop dine spørgsmål
 • Se, hvordan DataLøn passer til dine behov
 • Lige når det passer dig

 

Få en personlig rundvisning