Nu kan du udskyde betalingen af A-skat og AM-bidrag

Regeringens hastelovgivning gør det muligt at udskyde betalingsfristerne for blandt andet AM-bidrag og A-skat. Det gælder alle private virksomheder - både store og små.

Sidst opdateret 2. juli 2020 kl. 10.58.

Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat for august, september og oktober bliver midlertidigt forlænget med henholdsvis 4½, 5½ og 6½ måned. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen - ikke indberetningen til eIndkomst.


Vi udskyder automatisk indbetalingen

DataLøn er altid opdateret med den gældende lovgivning - også når den er hastebesluttet. Derfor udskyder vi afregningen af A-skat og AM-bidrag for august-, september- og oktober-lønnen, så den følger de nye frister. Det sker automatisk, og vi sørger for at afregne for dig. Vi udskyder dog ikke afregningen for offentlige virksomheder, da de ikke er omfattet af denne hastelovgivning. Vi afregner efter de normale frister for offentlige virksomheder.

Bilagene vil som altid blive dannet, og vil vise datoen for afregning af A-skat og AM-bidrag. Det betyder, at der vil stå den normale afregningsfrist, hvis du har bedt os om at afregne A-skat og AM-bidrag til den normale frist. Har du ikke gjort noget, og dermed får udskudt afregningen, vil der stå datoen for den nye frist på dine bilag. Se eventuelt de nye frister længere nede på siden.

På samme måde vender DataLøn også automatisk tilbage til de normale frister, når vi er på den anden side af corona-situationen.


Bemærk: Virksomheden kan ikke ændre registrerings- og kontonummer i perioden fra den gamle til den nye betalingsfrist. Ændres registrerings- og kontonummer, vil indbetalingen af A-skat og AM-bidrag fejle, og du skal dermed selv foretage indbetalingen til SKAT.

De nye frister

For små og mellemstore virksomheder

Afregning af udskudt skat for april 2020 foretages for store virksomheder den. 31. August 2020
Afregning af udskudt skat for april 2020 foretages for små virksomheder den.10. September 2020

Afregning af udskudt skat for maj 2020 foretages for store virksomheder den 30. September 2020
Afregning af udskudt skat for maj 2020 foretages for små virksomheder den 10. Oktober 2020

Afregning af udskudt skat for juni 2020 foretages for store virksomheder den 30. Oktober 2020
Afregning af udskudt skat for juni 2020 foretages for små virksomheder den 10. November 2020

 • Betalingsfristen den 10. september rykkes til den 29. januar
 • Betalingsfristen den 12. oktober rykkes til den 31. marts
 • Betalingsfristen den 10. november rykkes til den 31. maj.
 • Indberetningsfristerne ændres ikke.

For store virksomheder

 • Betalingsfristen den 31. august rykkes til den 15. januar
 • Betalingsfristen den 30. september rykkes til den 16. marts
 • Betalingsfristen den 30. oktober rykkes til den 17. maj.
 • Indberetningsfristerne ændres ikke.

 

Vil du indbetale A-skat og AM-bidrag før tid?

Vi har konstateret, at flere af vores kunder ønsker at indbetale A-skat og AM-bidrag efter de gamle frister, dvs. før tid i forhold til de udskudte betalingsfrister. Det kan eksempelvis være relevant, hvis din virksomhed har den nødvendige likviditet - især hvis du endda betaler negative renter af virksomhedens indestående i banken.

Hvis du ønsker at indbetale efter de gamle frister, skal du sende en mail til os på kundecenter.dataloen@visma.com, hvor du noterer CVR-nummer, firmanavn og telefonnummer. Det gælder også selvom du tidligere har sendt os en mail om perioden april, maj og juni måned. Nedenfor kan du se, hvornår vi senest skal have din mail.

For små og mellemstore virksomheder

 • Almindelig afregning: Senest den 3. september
 • Almindelig afregning: Senest den 1. oktober
 • Almindelig afregning: Senest den 30. oktober

For store virksomheder

 • Almindelig afregning: Senest den 21. august
 • Almindelig afregning: Senest den 21. september
 • Almindelig afregning: Senest den 21. oktober

Når du sender en mail til os vedrørende august-skatten, afregner vi efter de normale frister for både august, september og oktober. Du behøver derfor ikke sende en mail hver måned, du ønsker at afregne efter de normale frister. Ønsker du alligevel at udskyde betalingen til de nye frister, skal du gives os besked i en mail.

 

Få overblikket over alle frister her

I tabellerne nedenfor finder den oprindelige betalingsfrist og den fremrykkede betalingsfrist.
Ønsker du at afregne skat efter den oprindelige frist, kan du i tabellerne finde datoerne for, hvornår du senest skal give os i DataLøn besked.. Vil du hellere afregne skat efter de fremrykkede frister, behøver du ikke give os besked - det kører nemlig helt af sig selv allerede.

 

For små og mellemstore virksomheder

Lønperiode Oprindelig betalingsfrist Fremrykket betalingsfrist Frist til DataLøn om oprindelig afregning
April 10. maj 2020 10. september 2020 Overskredet
Maj 10. juni 2020 10. oktober 2020 Overskredet
Juni 10. juli 2020 10. november 2020 Overskredet
August 10. september 2020 29. januar 2021 Overskredet
September 12. oktober 2020 31. marts 2021 Overskredet
Oktober 10. november 2020 31. maj 2021 Overskredet

 

For store virksomheder

Lønperiode Oprindelig betalingsfrist Fremrykket betalingsfrist Frist til DataLøn om oprindelig afregning
April 30. april 2020 31. august 2020 Overskredet
Maj 29. maj 2020 30. september 2020 Overskredet
Juni 30. juni 2020 30. oktober 2020 Overskredet
August 31. august 2020 15. januar 2021 Overskredet
September 30. september 2020 16. marts 2021 Overskredet
Oktober 30. okotber 2020 17. maj 2021 Overskredet

 

Mere om skattekontoen og hvordan du hæver loftet

Vær opmærksom på, om “loftet” (udbetalingsgrænsen) på virksomhedens skattekonto er højt nok til at rumme den frivillige indbetaling før tid.

Skattekontoen giver dig et samlet overblik over, hvad virksomheden har indberettet og betalt, og hvad virksomheden skylder i blandt andet A-skat og AM-bidrag, moms, lønsumsafgift, selskabsskat, punkt- og miljøafgifter, andre afgifter samt gebyrer og renter.

Hvis en virksomhed har en positiv saldo på skattekontoen på mere end 200 kr. (standard udbetalingsgrænse), udbetales beløbet som udgangspunkt til virksomhedens NemKonto inden for 5 hverdage. Det gælder også, hvis den positive saldo skyldes, at virksomheden har indbetalt for tidligt, dvs. mere end 5 hverdage før en betalingsfrist.

Men hvis det indbetalte beløb er mindre end virksomhedens udbetalingsgrænse (loftet), bliver beløbet ikke tilbagebetalt – selvom det er indbetalt for tidligt. Det betyder, at hvis du betaler A-skat og AM-bidrag tidligere end de udskudte frister, skal du indsætte en ny udbetalingsgrænse på skattekontoen. Og det skal du gøre, inden DataLøn indbetaler pengene, da DataLøn ikke afregner pengene igen.

Grænsen skal sættes så højt, at den mindst dækker det samlede beløb, der betales før tid. Normalt kan udbetalingsgrænsen maksimalt hæves til 200.000 kr. Folketinget har dog vedtaget at udbetalingsgrænsen (loftet) er midlertidig afskaffet frem til og med den 1. april 2021. Udbetalingsgrænsen bliver automatisk sat til 0 kr. igen umiddelbart efter den 1. april 2021.


Sådan hæver du udbetalingsgrænsen på skattekontoen

 1. Log ind på SKAT.dk og vælg ‘Skattekontoen’ i menuen øverst (faneblad ‘Skattekonto’).
 2. Vælg punktet ‘Udbetalingsgrænse’ i menuen til venstre.
 3. Udbetalingsgrænsen ændres til det ønskede i feltet.
 4. Klik på ‘Godkend’ i billedets nederste, højre hjørne, og beløbet er nu gemt.

 

 

Få et corona overblik.
Vi opdaterer løbende.
Til corona overblik

Modtag nyt om corona