Nye regler om udskydelse af medarbejderes ferie

Folketinget vedtog den 2. april 2020 en lov, der betyder, at nogle arbejdsgivere vil have mulighed for at udskyde medarbejdernes ferie til den næste ferieafholdelsesperiode.

Reglen gælder dog kun i helt særlige situationer, og tager hensyn til brancher, som er under helt ekstraordinært arbejdspres som følge af corona-situationen. Det gælder især virksomheder, der
  • varetager vigtige, samfundsbærende opgaver
  • har fået flere opgaver på grund af covid-19
  • har mange medarbejdere, som er eller har været ramt sygdom eller karantæne

I disse tilfælde kan det være problematisk for virksomheden, hvis flere medarbejdere skal afholde restferie i april måned eller sommerferie i perioden mellem 1. maj og 31. august 2020. Derfor besluttede Folketinget, at nogle arbejdsgivere kunne få mulighed for at udskyde medarbejderens ferie enten ved aftale med medarbejderen eller ved ensidig beslutning.

Loven gælder kun restferie for det indeværende ferieår og den ferie, der skal afholdes i mini-ferieåret.

 

Krav om væsentlige, upåregnelige, driftsmæssige hensyn

Som udgangspunkt skal medarbejderne holde deres resterende restferie inden den 1. maj 2020, medmindre I har aftalt, at det skal udbetales eller overføres. Derudover skal du være opmærksom på, at alle medarbejdere har ret til at holde 3 ugers sammenhængende sommerferie i perioden mellem 1. maj og 30. september.

Det er kun i helt særlige tilfælde, at du vil have mulighed for at udskyde medarbejdernes ferie. Der skal være tale om en uforudsigelig situation, som er uden for din kontrol, og som resulterer i akut behov for arbejdskraft i virksomheden. Det vil især være relevant, hvis din virksomhed er hårdt ramt af karantæne eller sygdom blandt medarbejderne.

Medarbejderne har ret til erstatning

Hvis medarbejderne lider et økonomisk tab, når deres ferie bliver udskudt, skal du erstatte dette tab. Det kunne eksempelvis være ved afbestilling af rejser eller lejede sommerhuse. Det gælder også, selvom udskydelsen sker efter aftale med medarbejderen.
 

Har du spørgsmål til udskydelse af ferie?

Visma DataLøns jurister er eksperter i ansættelsesret og personalejura, og vi sidder klar hjemmefra ved telefonerne. Vi kan svare på spørgsmål om udskydelse af ferie, opfyldelse af betingelser og meget andet om coronavirussens betydning for din virksomhed og medarbejdere.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 

 

Få et corona overblik.
Vi opdaterer løbende.
Til corona overblik

Modtag nyt om corona