Regler og beregning af feriepenge for timelønnede


Hvad er feriegodtgørelse?

Som medarbejder har man ret til ferie med løn, hvis man opfylder disse 3 kriterier:
  • Man har et opsigelsesvarsel på 1 måned.
  • Man har ret til fuld løn på helligdage.
  • Man har ret til fuld løn på sygedage.

Hvis man som medarbejder ikke opfylder alle 3 kriterier, har man i stedet krav på feriegodtgørelse. Arbejder man i Danmark, har man ret til feriegodtgørelse på 12,5% af lønnen.

Hvert kvartal skal arbejdsgiveren afregne feriegodtgørelse og overføre dem til medarbejderens FerieKonto. Den ansatte bliver løbende beskattet af feriepengene, derfor er det nettobeløbet der overføres til FerieKonto.

Bliver medarbejderen syg inden feriens start, er personen ikke forpligtet til at afholde ferien. Det skal dog aftales hvornår ferien i så fald skal afholdes.

Læs også temaet om ny ferielov 2020. Her giver vi dig svar på at du bør vide.

Feriepenge til timelønnede og DataLøn lønsystem

Hvem får feriegodtgørelse?

Timelønnede kan have krav på feriegodtgørelse. Når det kommer til feriepenge tænker folk ofte på om personen er timelønnet eller månedslønnet.  Dog optjener både månedslønnede og timelønnede ret til at afholde ferie med løn, hvis de opfylder de 3 kriterier om et opsigelsesvarsel på 1 måned, fuld løn på helligdage og fuld løn ved sygdom. Hvis timelønnede, ikke opfylder de 3 kriterier, optjener de feriegodtgørelse, som udbetales i stedet for løn. Med andre ord vil de timelønnede få feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn.

Når den timelønnede  skal afholde ferie, skal det meldes til FerieKonto, som udbetaler pengene. Feriepengene skal stå til rådighed når ferie begyndes, hvilket betyder at det skal meldes til FerieKonto i god tid.

Hvis det er FerieKonto som skal udbetale feriepengene bliver de tidligst udbetalt en måned før første feriedag. Hvis feriepengene derimod bestilles mindre end 4 uger før første feriedag, bliver pengene normalt udbetalt til NemKonto inden 4 bankdage.

Får man feriepenge som vikar?

Vikarer har ret til det meste af al den lovgivning som omfatter danske ansatte. Også hvis en vikar er timelønnet, har personen ret til feriepenge. I praksis fungerer det som normale ansættelser, hvilket betyder at hvis vikaren er timelønnet, bliver pengene udbetalt af FerieKonto, mens månedslønnede aftaler det med arbejdsgiveren, fx et vikarbureau.

Hvordan beregnes feriegodtgørelse?

Feriegodtgørelse beregnes som 12,5% af den løn som den timelønnede tjener. Tjener en ansat fx 10.000 kr. på en måned, har personen også optjent 1.250 kr. som feriepenge. De 1.250 kr. skal beskattes, inden de overføres til den timelønnedes FerieKonto. Arbejdsgiveren skal afregne til FerieKonto hvert kvartal.

Er medarbejderen dækket af en overenskomst er det ikke nødvendigvis til FerieKonto at der skal afregnes. Overenskomsten kan sagtens indeholde regler om at der kan bruges feriekort i stedet. Derved skal virksomheden beholde feriepengene og først udbetale dem når medarbejderen skal holde ferie.

Hvad er feriepenge satsen for timelønnede?

Ferieloven dikterer at alle (både timelønnede og månedslønnede) har ret til minimum 12,5% af deres løn, som feriegodtgørelse.  Timelønnede kan være ansat i en virksomhed, der er med i en overenskomst, som giver en højere feriepengesats, end hvad ferieloven har fastsat.

Kigger man på feriegodtgørelsen for et helt år, svarer 12,5% til at medarbejderen optjener 2,08 dages ferie hver måned de er ansat. Set over et helt år, giver det 25 dage eller 5 ugers ferie.

Skal man have feriepenge af bonus?

Hvis en medarbejder har ret til bonus eller andre tillæg, er disse også dækket af ferieloven. Der optjenes altså feriepenge af en evt. bonus eller andre tillæg, for timelønnede.

Overførsel af feriepenge for timelønnede

Har en medarbejder ikke nået at afholde al sin ferie i løbet af ferieåret, kan det aftales at det overføres til næste ferieår. Hverken medarbejder eller arbejdsgiver kan dog kræve at ikke-afholdt ferie overføres til næste år, der skal indgås en aftale. Denne aftale skal være indgået senest d. 30. september, efter ferieåret er udløbet.

Det er kun muligt at overføre ferie udover 20 feriedage. Det betyder at hvis medarbejderen har optjent 25 dages ferie, kan der maksimalt overføres 5 feriedage til næste ferieår. Næste år har medarbejderen så 30 feriedage, men hvis der kun afholdes 20 feriedage igen, kan medarbejderen overfør 10 ferie til det følgende ferieår. Ifølge ferieloven er der nogle begrænsninger på hvor længe en medarbejder kan overføre feriedage, men der kan være overenskomster som dikterer at der maksimalt kan overføres 10 feriedage til næste ferieår.

Hvordan angives feriegodtgørelse?

DataLøn hjælper med at holde styr på feriepengene både for timelønnede og månedslønnede. Beregningerne sker automatisk og kræver ikke andet end at lønnen bliver indtastet. Derudover sørger DataLøn for automatisk at angive feriepengeoplysninger FerieKonto hvert kvartal. Det er også muligt at vælge andet end FerieKonto, fx feriekort hvis medarbejderen er dækket af en overenskomst.

Det letter mængden af ting der skal holdes styr på og gør at man kan fokusere mere på andre opgaver.

Hvor står feriegodtgørelse på lønsedlen?

I DataLøn har arbejdsgiveren mulighed for at selv at designe, hvordan lønsedlen skal se, men det typiske er at ens tilbageværende feriedage, står i den nederste kolonne på lønsedlen. Derudover er det muligt at se hvor mange feriedage der er optjent indtil videre i indeværende år og hvor meget man optjente sidste år.

Du kan læse mere om lønsedler her.  


10 råd om ferie

Har dine deltidsansatte ret til 5 ugers ferie? Og må du varsle ferie for dine medarbejdere? Få svar på det og meget andet om ferie for dine ansatte.
*
*
*
Hent ferieguiden med 10 gode råd