H-N

 • Hovedkort

  Hovedkortet er det skattekort, din primære indtægtskilde trækker på. Hovedkortet bruges kun ét sted, hvor bikortet kan bruges for andre og flere indtægtskilder. Bruger du hovedkortet flere steder, ender du med at betale for lidt i skat.

  Hovedkortet består af din trækprocent og dit skattefrie fradrag. Trækprocenten bestemmes af faktorer som hvilken kommune, du bor i, og hvor meget du tjener. Det skattefrie fradrag afhænger af faktorer som personfradrag, kørselsfradrag, beskæftigelsesfradrag og rentefradrag.

  Du vælger selv, hvem der skal bruge hovedkortet – om det er SU, et job eller en anden indtægtskilde, der er den primære indtægt, er forskelligt fra person til person. Det er dit ansvar at vælge din primære indtægtskilde og give denne arbejdsgiver besked om at bruge hovedkortet.
 • Indkomstår

  Indkomstår svarer til et kalenderår fra den 1. januar til den 31. december.
 • Jobløn

  Jobløn betyder, at der er aftalt en fast løn for et bestemt stykke arbejde, men ikke et fast timetal. Jobløn bruges hos ledere eller mellemledere. Lønnen er som regel lidt højere end normallønnen.
 • Jubilæumsgodtgørelse

  Jubilæumsgodtgørelse er en godtgørelse til medarbejderen, hvis virksomheden eller medarbejderen har jubilæum. Der må gives op til 8.000 kroner skattefrit til hver medarbejder. Alt over 8.000 kroner er skattepligtigt for medarbejderen.
 • Konkurrenceklausul

  Konkurrenceklausul er en aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver om, at medarbejderen ikke drive samme erhverv som arbejdsgiver i en periode efter ansættelsens ophør.
 • Kørebog

  Hvis du skal modtage kørepenge (befordringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse) er der krav til registrering af kørsel. Hvis kørsel ikke er registreret korrekt, kan skat angive beløbet som almindelig løn. Registreringen kan foregå ved hjælp af en kørebog, som oplyser navn, adresse, CPR-nummer eller arbejdsnummer, dato for kørsel, formål, mål/delmål, antal kilometer, den anvendte sats og en beregning.
 • Kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse)

  Hvis arbejdsgiver kræver, at du som lønmodtager kører i egen bil i arbejdstiden, kan du får udbetalt kørselsgodtgørelse. Kørselsgodtgørelse er skattefrit, men skal indberettes til skat, hvilket er arbejdsgivers pligt. Der må ikke udbetales kørselsgodtgørelse uden indberetning. Derudover er der krav til registrering af kørsel. Er kørsel ikke registreret og angivet korrekt, kan skat angive beløbet som almindelig løn. Registrering af kørsel kan foregå ved hjælp af en kørebog eller køreseddel.
 • Kundeklausul

  Kundeklausul er en aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver om, at medarbejderen er afskåret fra at have kontakt med virksomehedens kunder og forretningsmæssige forbindelser i en periode efter ansættelsens ophør.
 • Ledighedsdage (1-2-3)

  Ledighedsdage, også kaldet G-dage (godtgørelsesdage), betyder, at arbejdsgiver skal betale de tre første dage, man er ledig. Det er en pligt, arbejdsgiver har, men der er en række krav, der skal være opfyldt. Læs mere på skat.dk.
 • Løn

  Lønnen betales typisk måndesvist forud og består af en grundløn plus eventuelle tillæg. Når en løn udarbejdes, er der nogle forskellige bestanddele, som skal være med – bruttoløn, diverse bruttotræk, ATP, AM-bidrag, A-skat og evt. pension.
 • Lønindeholdelse

  Hvis du skylder penge til det offentlige, så kan skat ”indeholde lønnen”. Dette betyder i praksis, at skat trækker penge fra din løn ved at forhøje din skattebetaling hver måned, indtil gælden er betalt.
 • Lønseddel

  Arbejdsgiver har pligt til at udlevere en lønseddel. Det er medarbejderens bevis på, at der er betalt skat af lønnen.
 • Løntermin

  Lønterminen viser, om du skal have 14-dagesløn eller månedsløn.
 • Løntyper

  Når din arbejdsgiver udbetaler løn, skal den følge enten en overenskomst eller et ansættelsesbevis.

  Se mere under timeløn, månedsløn, provisionsløn, akkordløn og jobløn.

 • Månedsløn

  Månedsløn kan være fastsat ud fra en overenskomst eller ved en forhandling, og den kan udbetales forud eller bagud. Hvis du har en fast månedsløn, er du sikker på, hvad lønnen er hver måned. Betaling for evt. overarbejde skal stå i ansættelseskontrakten eller overenskomsten.
 • NemID

  NemID er et login-system, som kan bruges til de fleste offentlige tjenester. For at du kan bruge NemID, skal du have et nøglekort.
 • Nemkonto

  Nemkonto er en bankkonto, hvor der kan indsættes ydelser fra det offentlige.
 • Nettoløn

  Nettolønnen er din løn EFTER der er trukket skat, egenbetalt ATP og pension.