O-U

 • Overenskomster

  En overenskomst er en aftale om løn- og ansættelsesvilkår, som indgås mellem arbejdsgiverorganisationer og medarbejdernes faglige organisationer. En overenskomst indeholder regler om løn, pension, arbejdstimer, overtidsbetaling og andre tillæg, løn under sygdom og barsel, efteruddannelse og opsigelse.
 • Overskydende skat eller restskat

  Årsopgørelsen viser, om du skylder skat penge (restskat), eller om du skal have penge tilbage fra skat (overskydende skat). Opgørelsen er tilgængelig på skat.dk i februar eller marts.
 • P-nummer

  Et P-nummer er en identifikation på enhver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden er aktiv. En virksomhed kan derfor overordnet have ét CVR-nummer, men derudover have flere P-numre afhængig af, hvor mange forskellige adresser den enkelte virksomhed er aktiv fra.
 • Personalegoder

  Virksomheder tilbyder ofte deres medarbejdere personalegoder som en del af en fleksibel lønpakke. Personalegoder kan være med til at skabe en mere attraktiv arbejdsplads og dermed tiltrække, fastholde og motivere medarbejderne.
 • Personfradrag

  Personfradraget er den del af indkomsten, som ikke bliver beskattet. Fradraget kan ses i forskudsopgørelsen. Læs mere på skat.dk.
 • Provisionsløn

  Provisionsløn betyder, at lønnen fastsættes ud fra, hvor meget du sælger. Det er typisk for telefonsælgere, bilsælgere og ansatte i forsikringsbranchen.
 • SE-nummer

  Et SE-nummer er ofte det samme som et CVR-nummer. Større virksomheder kan dog have et enkelt CVR-nummer, men flere tilhørende SE-numre. Ud over et SE- og CVR-nummer har en virksomhed ofte et P-nummer (produktionsenhedsnummer).
 • SH-Betaling (søgnehelligdage)

  SH-betaling er en ekstra betaling til timelønnede ansatte. Det er en procentvis opsparing, der kan blive udbetalt a conto med helligdagene. SH-betalingen afhænger af overenskomsten – på samme måde som betalingsdagen og procentsatsen.
 • Skattefradrag

  Et skattefradrag er et beløb, der kan trækkes fra i personindkomsten, og som dermed er skattefrit. Skattefradrag dækker over en lang række forskellige fradrag. Er man berettiget til at få fradrag, vil man dermed få et højere rådighedsbeløb.
 • SU (Statens Uddannelsesstøtte)

  Der skal betales A-skat af SU’en, men ikke AM-bidrag eller ATP.
 • Tast selv

  skat.dk kan du logge ind i din skattemappe, hvor du kan se forskudsopgørelsen, årsopgørelsen med mere. Du kan logge ind med NemID eller med en tast-selv-kode.
 • Tillæg efter skat

  Står der tillæg efter skat på din lønseddel, betyder det, at du har fået løn, der ikke skal trækkes i skat – eksempelvis medarbejderudlæg.
 • Tillæg før skat

  Står der tillæg før skat på din lønseddel, betyder det, at du har fået løn, som skal beskattes – eksempelvis en bonus, ferietillæg eller udbetalte overarbejdstimer.
 • Timeløn

  Med timeløn bliver du aflønnet for det antal timer, du har haft i en bestemt periode. Lønnen kan udbetales hver 14. dag eller hver måned. Hvis du som månedslønnet vil kende din timeløn, skal du dividere lønnen med 160,33.

  Beregning: 37 timer om ugen x 52 uger om året = 1.924 timer om året. 1.924 timer / 12 måneder = 160,33.

 • Trækprocent

  Trækprocenten viser, hvor stor en del af lønnen der skal indbetales til skat. Trækprocenten bliver dannet på baggrund af forskudsopgørelsen og afhænger af indkomst, fradrag og hvilken kommune, man bor i. Den står på dit skattekort.