V-AA

  • Værdi af fri bil

    Hvis du kører privat i en firmabil, som din arbejdsgiver stiller til rådighed, skal du som hovedregel beskattes af fri bil. Beskatning af fri bil skal ske løbende, og der skal betales A-skat og AM-bidrag hver måned, hvor bilen er til rådighed. Arbejdsgiver må dække omkostninger til brændstof, forsikring, vægtafgift og vedligeholdelse.
  • Værdi af fri telefon

    Hvis du får stillet en telefon til rådighed af arbejdsgiver, skal du beskattes af fri telefon. Hvis arbejdsgiver stiller en telefon til rådighed, og du ikke bruger telefonen privat, skal du skrive under på en tro- og love erklæring. Tro- og love erklæringen skal dokumentere, at telefonen udelukkende er en arbejdstelefon.
  • Årsopgørelse

    Årsopgørelsen viser, om du får en restskat eller har overskydende skat. Årsopgørelsen er tilgængelig på skat.dk i februar eller marts. Du har selv pligt til at kontrollere, at den er korrekt og selv indtaste eventuelle rettelser.