Personaleadministration og GDPR

Få overblik over de 4 største præg, som GDPR sætter på personaleadministrationen.

Og find ud af, hvordan det forandrer hverdagen for dig, der arbejder med løn- og personaleopgaver.

Fire største forandringer i personaleadministrationen:

  • Dokumentationskrav. I skal kunne dokumentere behandlingen af alle jeres medarbejderoplysninger, og I skal sikre, at I har et såkaldt lovligt behandlingsgrundlag. Et lovligt behandlingsgrundlag for behandling af medarbejderdata er for eksempel jeres ansættelseskontrakter. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at indhente et samtykke fra jeres medarbejdere (men vær obs).
  • Indsigtsret. Alle jeres medarbejdere har ret til at vide, hvilke data I behandler om dem. Det kan eksempelvis være persondata, der ligger som oplysninger i elektroniske eller papirbaserede personalemapper. Det kan for eksempel også være persondata relateret til adfærd (GPS-data). Medarbejdernes indsigtsret er central i GDPR.
  • Databehandleraftaler. Som dataansvarlige har I ikke bare ansvaret for, hvordan I selv håndterer jeres persondata. I har også ansvaret for, hvordan jeres databehandlere håndterer jeres data. De formelle omstændigheder omkring databehandlerens dataudveksling og dataopbevaring skal skrives ind i en databehandleraftale, som I til enhver tid skal kunne fremvise til myndighederne. Du kan se Visma Dataløns databehandleraftale som eksempel. Og du kan læse mere om at løfte dit databehandleransvar.
  • Uddannelse af medarbejdere. De medarbejdere i jeres virksomhed, der håndterer persondata, skal have såkaldt ’tilstrækkelig’ viden om databeskyttelsesforordningen. Eksempelvis via kurser, uddannelse eller intern træning.

Læs mere om databeskyttelsesforordningen:

GDPR-overblik

Tag med op i helikopteren, og styr selv hvilke facetter af GDPR for løn- og personalefolk, du vil dykke ned i.

Alt om GDPR for lønfolk

GDPR-pointer

GDPR - eller databeskyttelsesforordningen - stiller skrappe krav til virksomhederne.

10 GDPR-pointer

Flere GDPR-skridt

Kom up to date på webinar med vores jurister, der er eksperter i GDPR for løn- og personalefolk.

Tag på webinar