GDPR når du laver løn - Visma DataLøn

GDPR når du laver løn

GDPR-huskeliste

GDPR er et stort og komplekst juridisk emne, men et godt udgangspunkt er disse tjeklister over de vigtigste opmærksomhedspunkter. Så får du et fingerpeg om, hvorvidt du er på rette kurs.

Dit dataansvar

Husk:

 • Der er forskel på almindelige, fortrolige og følsomme personoplysninger
 • Du er dataansvarlig som lønadministrator
 • At du som dataansvarlig skal sikre, at jeres databehandlere overholder GDPR, for eksempel ikke opbevarer data for længe
 • Du skal altid have et legitimt og klart afgrænset formål med at bruge personoplysninger som for eksempel lønoplysninger og barselsplaner
 • At der er skrappe regler for, hvor længe du må opbevare personoplysninger
 • Skarpe skel adskiller, hvem du må videregive personoplysninger til
 • Du skal kunne dokumentere, at I overholder GDPR-reglerne

Brud på GDPR og Datatilsynet

Husk:

 • At du ikke må fortie brud på datasikkerheden
 • Du kan blive politianmeldt og få bøder, hvis du overtræder GDPR
 • Du skal lave en hændelseslog, hvid der sker brud på persondatasikkerheden
 • At Datatilsynet kan komme på besøg. Både anmeldt og uanmeldt

Medarbejdernes rettigheder

Husk:

 • Du har over for medarbejderne oplysningspligt om, hvilke data du håndterer
 • At du på eget initiativ skal indfri din oplysningspligt og informere medarbejderne om, hvilke data der indsamles om dem, og hvordan data behandles
 • Medarbejderne har ret til indsigt i deres egne registrerede personoplysninger, og kan kræve dem rettet hvis de er forkerte
 • At medarbejderne kan forlange unødvendige oplysninger slettet

Opbyg 4 gode rutiner

 • Sletning af data: Hvem gør det, hvor ofte og hvornår?
 • Information: Hvordan ved den enkelte medarbejder hvilke data, der indsamles, og hvad de bruges til? Hvem informerer, og hvordan?
 • Hændelseslog: Hvert eneste datauheld skal beskrives og dokumenteres. Lav en skabelon, og gør det klart, hvem der har bolden.
 • Databehandleraftaler: Hvem sørger for at der udarbejdes en databehandleraftale med dem I lader opbevare eller på anden måde processe persondata?

GDPR - General Data Protection Regulation.

En EU-forordning gældende i Danmark fra 2018.

Skal du i bedre sync med GDPR? 

Meget mere om GDPR  Tag på GDPR-webinar

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?