Har du en samarbejdsaftale med din eksterne bogholder?

Bruger du en ekstern bogholder til for eksempel regnskab og løn, så er det vigtigt, at du har lavet en samarbejdsaftale med vedkommende.

En samarbejdsaftale (også kaldet en kundeaftale) for bogholdere regulerer samarbejdet mellem den selvstændige bogholder og den virksomhed, der skal modtage bogholderens tjenesteydelser i form af bogføring og regnskabsservice.

Sikkerhed for begge parter
Samarbejdsaftalen for bogholdere skaber klarhed over de væsentligste og vigtigste forhold mellem bogholderen og virksomheden (kunden). Dette giver en vis sikkerhed for både bogholderen og virksomheden, da det reducerer risikoen for tvister senere hen.

Sammen med Legal Desk kan du nemt få styr på samarbejdsaftalen.

Få styr på samarbejdsaftalen nu ->

Legal Desk tilbyder automatiske formularer (skabeloner), der gøre det nemt for dig at lave dine egne juridiske dokumenter. Legal Desk tilbyder ikke juridisk rådgivning.