Er dine medarbejdere forhindret i at holde ferie i mini-ferieåret?

Det kan ske, at dine medarbejdere bliver forhindret i at holde sommerferie i mini-ferieåret, og derfor skal du som arbejdsgiver være forberedt på, hvordan du håndterer situationen.

Den 1. maj i år starter det nye ferieår, ligesom vi er vant til. Men i år varer dette ferieår kun til den 30. september, da vi går over til den nye ferielov fra september 2020. Derfor kalder vi sommerferien i år for et såkaldt mini-ferieår. Og det giver nogle lidt andre udfordringer end hidtil, hvis dine medarbejdere er forhindrede i at holde deres ferie.

 

Hvad er en feriehindring?

Hvis din medarbejder ikke kan holde sin sommerferie i hovedferieperioden eller sin restferie, før ferieåret udløber - eksempelvis fordi medarbejderen er syg eller på barselsorlov - er der tale om en feriehindring. Har du en medarbejder, der eksempelvis er på barselsorlov i perioden 1. maj til 30. september 2020, så er denne medarbejder forhindret i at holde sine 3 ugers sammenhængende ferie i hovedferieperioden.

Det er ikke en feriehindring, hvis ferien ikke er afholdt på grund af arbejdsopgaver, eller hvis ferien bare ikke er blevet planlagt.

 

Hvad sker der, hvis min medarbejder ikke kan holde ferie i mini-ferieåret?

Hvis din medarbejder bliver forhindret i at holde sin ferie i perioden 1. maj til 31. august 2020, vil alle feriedage, der ikke er afholdt eller varslet afholdt i september måned, automatisk blive overført til det nye ferieår fra 1. september 2020.

Den ferie, som bliver overført til den nye ferieordning 1. september, bliver omfattet af de nye ferieregler - og her gælder der nye regler for overførsel og udbetaling af ferie.

 

Hvordan foregår det med den nye ferielov?

Ifølge reglerne i den nye ferielov skal ferie overføres til næste ferieafholdelsesperiode, hvis medarbejderen har været forhindret i at afholde ferien. De første fire ugers ferie skal altid overføres til næste ferieafholdesesperiode, hvorimod den 5. ferieuge godt kan udbetales til medarbejderen. Kun i særlige situationer, hvor ferien fortsat overføres på grund af feriehindring efter to hele ferieafholdelsesperioder, skal ferien udbetales til medarbejderen.

Her er perioderne, du skal kende:
  • Mini-ferieåret: 1. maj til 31. august 2020
  • Hovedferieperioden*: 1. maj til 30. september
  • Nyt ferieår: Fra 1. september 2020
  • Ferieafholdelsesperiode:  Fra 1. september til 31. december det efterfølgende år

*Hovedferieperioden er perioden, hvor en medarbejder har ret til 3 ugers sammenhængende sommerferie.

Har du spørgsmål til afholdelse af ferie i mini-ferieåret?

Visma DataLøns jurister er eksperter i ansættelsesret og personalejura, og vi sidder klar hjemmefra ved telefonerne. Vi kan svare på spørgsmål om afholdelse og overførelse af ferie, overgangsordningen og meget andet om den nye ferielov.

 

Få styr på ferieloven med et webinar

Coronavirussen har sat en stopper for vores hyggelige kursusdage med jer. Derfor tilbyder vi nu vores ferielovskurser som webinarer, så vi stadig kan få en hyggelig dag sammen hver for sig. Du får præcis samme viden som på de fysiske kurser.
Du kan også blive klogere på den nye ferielov via vores helt nye e-learningskurser.

Vælg netop det kursus, som matcher din viden og dit behov her