Feriepenge eller ferie med løn - hvilke regler gælder?

Alle lønmodtagere skal optjene ret til betalt ferie. Ferielovens regler bestemmer, om betalingen skal bestå af feriepengeopsparing eller af ferie med løn og et ferietillæg.

BEMÆRK NY FERIELOV DER SKABER ÆNDRINGER ALLEREDE I 2019.

Alle lønmodtagere (direktører undtaget) skal optjene ret til betalt ferie. Hvorvidt betalingen skal bestå af en feriepengeopsparing på 12,5 % eller af ferie med løn inkl. et ferietillæg på 1 %, bestemmes af ferielovens regler, og er således ikke helt valgfrit.

Retten til betalt ferie optjenes i optjeningsåret, som løber fra den 1. januar til den 31. december, og kan efterfølgende afholdes i ferieåret fra den 1. maj til den 30. april.

Ferie optjent fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2017, skal således afholdes fra den 1. maj 2018 til den 30. april 2019.

Den betalte ferie optjenes med 2,08 dage for hver måneds ansættelse, svarende til 5 ugers ferie på et år.

En medarbejder, der opfylder nedenstående 3 betingelser, skal optjene retten til løn under ferie samt et ferietillæg på 1 %:
  1. Medarbejderen modtager sin sædvanlige løn under egen sygdom, og
  2. Medarbejderen modtager sin sædvanlige løn på arbejdsfrie søgnehelligdage, og
  3. Medarbejderen er antaget månedsvist (har mindst en måneds opsigelsesvarsel)
Hvis du kan sige nej til blot ét af ovenstående punkter, er medarbejderen ikke berettiget til løn under ferie og skal derfor i stedet optjene ret til ferie med feriegodtgørelse på 12,5 %.

Medarbejdere, der har ret til løn under ferie, vil endvidere også have ret til et ferietillæg på 1 % af lønnen i ferieoptjeningsåret. Ferietillæg udbetales af administrative årsager ofte med lønnen i april måned. Ferietillægget skal dog efter ferielovens regler senest udbetales samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. Du skal være opmærksom på, at ferietillægget ikke kan kræves tilbagebetalt, hvis det udbetales inden ferien påbegynder.

Hvis én af dine medarbejdere endnu ikke har optjent retten til betalt ferie hos din virksomhed, har medarbejderen fortsat krav på at afholde 5 ugers ferie, dog uden betaling fra din virksomhed. I så fald kan medarbejderen have feriegodtgørelse hos FerieKonto, optjent fra et tidligere ansættelsesforhold, som kan hæves i forbindelse med feriens afholdelse.

Du skal være opmærksom på, at en medarbejder forud for optjeningsårets begyndelse (1. januar), kan kræve feriegodtgørelse med 12 % af lønnen i stedet for løn under ferie og ferietillæg. Som arbejdsgiver kan du dog aldrig pålægge medarbejderen denne mulighed.

Vil du vide mere?

Har du brug for hjælp HR og personale, er du velkommen til at kontakte Personalejuridisk Rådgivning på telefon 72 27 90 16.