Regler og beregning af feriepenge for timelønnede

Hvad er feriegodtgørelse?

Som medarbejder har man ret til ferie med løn, hvis man opfylder disse 3 kriterier:

  • Man har et opsigelsesvarsel på 1 måned.
  • Man har ret til fuld løn på arbejdsfrie søgnehelligdage.
  • Man har ret til fuld løn på sygedage.

Hvis man som medarbejder ikke opfylder alle 3 kriterier, har man i stedet krav på feriegodtgørelse. Arbejder man i Danmark, har man ret til feriegodtgørelse på 12,5% af lønnen.

Arbejdsgiveren skal afregne feriegodtgørelse og overføre dem til medarbejderens FerieKonto. Den ansatte bliver løbende beskattet af feriepengene, derfor er det nettobeløbet der overføres til FerieKonto.

Bliver medarbejderen syg inden feriens start, er personen ikke forpligtet til at afholde ferien. Det skal dog aftales hvornår ferien i så fald skal afholdes.

Læs også temaet om ny ferielov 2020. Her giver vi dig svar på at du bør vide.

Læs mere om DataLøn   Prøv 3 mdr. uden binding

Hvem får feriegodtgørelse?

Timelønnede kan have krav på feriegodtgørelse. Når det kommer til feriepenge tænker folk ofte på, om personen er timelønnet eller månedslønnet. Dog optjener både månedslønnede og timelønnede ret til at afholde ferie med løn, hvis de opfylder de 3 kriterier om et opsigelsesvarsel på 1 måned, fuld løn på helligdage og fuld løn ved sygdom. Hvis timelønnede ikke opfylder de 3 kriterier, optjener de feriegodtgørelse, som udbetales i stedet for løn. Med andre ord vil de timelønnede få feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn.

Når den timelønnede skal afholde ferie, skal det meldes til FerieKonto, som udbetaler pengene. Feriepengene skal stå til rådighed når ferien påbegyndes, hvilket betyder, at det skal meldes til FerieKonto i god tid

Får man feriepenge som vikar?

Vikarer har de fleste af de samme rettigheder som alle andre danske ansatte har. Også hvis en vikar er timelønnet, har personen ret til feriepenge. I praksis fungerer det som normale ansættelser, hvilket betyder, at hvis vikaren er timelønnet, bliver pengene udbetalt af FerieKonto, mens månedslønnede aftaler det med arbejdsgiveren, fx et vikarbureau.

Hvordan beregnes feriegodtgørelse?

Feriegodtgørelse beregnes som 12,5% af den løn som den timelønnede tjener. Tjener en ansat fx 10.000 kr. på en måned, har personen også optjent 1.250 kr. som feriepenge. De 1.250 kr. skal beskattes, inden de overføres til den timelønnedes FerieKonto. Arbejdsgiveren skal afregne til FerieKonto hvert kvartal.

Er medarbejderen dækket af en overenskomst, er det ikke nødvendigvis til FerieKonto, at der skal afregnes. Overenskomsten kan sagtens indeholde regler om, at der kan bruges feriekort i stedet. Derved skal virksomheden beholde feriepengene og først udbetale dem når medarbejderen skal holde ferie.

Hvad er feriepenge satsen for timelønnede?

Ferieloven dikterer, at alle (både timelønnede og månedslønnede) har ret til minimum 12,5% af deres løn, som feriegodtgørelse. Timelønnede kan være ansat i en virksomhed, der er med i en overenskomst, som giver en højere feriepengesats, end hvad ferieloven har fastsat.

Kigger man på feriegodtgørelsen for et helt år, svarer 12,5% til, at medarbejderen optjener 2,08 dages ferie hver måned de er ansat. Set over et helt år, giver det 25 dage eller 5 ugers ferie.

Skal man have feriepenge af bonus?

Hvis en medarbejder har ret til bonus eller andre tillæg, er disse også dækket af ferieloven. Der optjenes altså feriepenge af en evt. bonus eller andre tillæg for timelønnede.

Overførsel af feriepenge for timelønnede

Har en medarbejder ikke nået at afholde al sin ferie i løbet af ferieåret, kan det aftales, at det overføres til næste ferieår. Hverken medarbejder eller arbejdsgiver kan dog kræve at ikke-afholdt ferie overføres til næste år, der skal indgås en aftale. Denne aftale skal være indgået senest d. 30. september, efter ferieåret er udløbet.

Det er kun muligt at overføre ferie udover 20 feriedage. Det betyder, at hvis medarbejderen har optjent 25 dages ferie, kan der maksimalt overføres 5 feriedage til næste ferieår. Næste år har medarbejderen så 30 feriedage, men hvis der kun afholdes 20 feriedage igen, kan medarbejderen overføre 10 ferie til det følgende ferieår. Ifølge ferieloven er der nogle begrænsninger på hvor længe en medarbejder kan overføre feriedage, men der kan være overenskomster som dikterer, at der maksimalt kan overføres 10 feriedage til næste ferieår.

Hvordan angives feriegodtgørelse?

DataLøn hjælper med at holde styr på feriepengene både for timelønnede og månedslønnede. Beregningerne sker automatisk og kræver ikke andet end, at lønnen bliver indtastet. Derudover sørger DataLøn for automatisk at angive feriepengeoplysninger FerieKonto hvert kvartal. Det er også muligt at vælge andet end FerieKonto, fx feriekort hvis medarbejderen er dækket af en overenskomst. Det letter mængden af ting der skal holdes styr på og gør, at man kan fokusere mere på andre opgaver.

Hvor står feriegodtgørelse på lønsedlen?

I DataLøn har arbejdsgiveren mulighed for selv at designe, hvordan lønsedlen skal se ud, men det typiske er, at ens tilbageværende feriedage, står i den nederste kolonne på lønsedlen. Derudover er det muligt at se hvor mange feriedage, der er optjent indtil videre i indeværende år, og hvor meget man optjente sidste år.

Du kan læse mere om lønsedler her.

Prøv 3 mdr. uden binding