Har juleassistancen krav på G-dage?

Reglerne for G-dage gælder også i forbindelse med ophør af en tidsbegrænset ansættelse.

Medarbejdere ansat som juleassistance kan derfor have krav på G-dage ved ansættelsens ophør.

Som arbejdsgiver, skal du som hovedregel betale for de 2 første ledighedsdage (i daglig tale også kaldet for G-dage), såfremt følgende betingelser er opfyldt:

  • Medarbejderen er medlem af en a-kasse og
  • har arbejdet mindst 74 timer
  • inden for de seneste 4 uger.

Der skal ikke betales G-dage, hvis juleassistenten selv opsiger sin stilling eller i øvrigt selv er skyld i afskedigelsen, for eksempel på grund af bortvisning. Der skal heller ikke betales G-dage, hvis juleassistenten ikke kan betragtes som ledig på de første 2 ledighedsdage, herunder for eksempel hvis medarbejderen modtager sygedagpenge, holder ferie eller har anden lønnet beskæftigelse.

Alt afhængig af, hvor mange timer juleassistenten er ledig på de første 2 ledighedsdage, har vedkommende krav på godtgørelse for enten en hel eller halv G-dag.

Der skal betales for en hel G-dag, hvis juleassistenten er ledig i mere end 4 timer. Er juleassistenten ledig i 4 timer eller mindre, skal der kun betales for en halv G-dag.

Satsen for G-dage følger dagpengesatsen. Satserne i 2018 er derfor kr. 860,00 for en hel G-dag og kr. 430,00 for en halv G-dag. Satserne reguleres i starten af januar 2019, hvorfor du skal være opmærksom på, at beløbene kan stige, hvis juleassistenten først fratræder sin stilling i det nye år.

Ved betaling af G-dage skal du huske, at der hverken skal beregnes feriepenge, arbejdsmarkedsbidrag eller ATP af beløbet.

10 råd om ferie

Har dine deltidsansatte ret til 5 ugers ferie? Og må du varsle ferie for dine medarbejdere? Få svar på det og meget andet om ferie for dine ansatte.

Vil du vide mere?

Yderligere information kan findes i pjecen "G-dage", som kan findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

Har du brug for hjælp i forbindelse med ansættelse af juleassistance, kan du altid kontakte vores jurister på 72 27 90 16.