Har sommerassistancen krav på G-dage?

Reglerne for G-dage gælder også i forbindelse med ophør af en tidsbegrænset ansættelse.

Medarbejdere, der er ansat som sommerassistance kan derfor have krav på G-dage, når ansættelsen ophører.

Som arbejdsgiver skal du betale for de 2 første ledighedsdage (i daglig tale også kaldet for G-dage), såfremt følgende betingelser er opfyldt:

  • Medarbejderen er medlem af en a-kasse og
  • har arbejdet mindst 74 timer inden for de seneste 4 uger.

Der skal ikke betales G-dage, hvis sommerassistenten selv opsiger sin stilling eller i øvrigt selv er skyld i afskedigelsen - for eksempel på grund af bortvisning. Der skal heller ikke betales G-dage, hvis sommerassistenten ikke er ledig på de første 2 ledighedsdage. Hvis medarbejderen for eksempel modtager sygedagpenge, holder ferie eller har anden lønnet arbejde kan medarbejderen ikke betragtes som ledig.

Alt afhængig af, hvor mange timer sommerassistenten er ledig på de første 2 ledighedsdage, har vedkommende krav på godtgørelse for enten en hel eller halv G-dag.

Der skal betales for en hel G-dag, hvis sommerassistenten er ledig i mere end 4 timer. Er sommerassistenten ledig i 4 timer eller mindre, skal der kun betales for en halv G-dag.

Ved betaling af G-dage skal du huske, at der hverken skal beregnes feriepenge, arbejdsmarkedsbidrag eller ATP af beløbet.