Husk ferietillægget når en medarbejder fratræder

Udbetaler du ferietillægget bagudrettet to gange årligt, skal du være opmærksom, når dine medarbejdere fratræder.

Alle medarbejdere, der holder ferie med løn, optjener det særlige, lovpligtige ferietillæg i løbet af ferieåret. Det er på minimum 1 procent.

Med mindre I følger en overenskomst, der siger noget andet, kan I udbetale ferietillægget på en af to måder. I kan gøre det i takt med, at medarbejderen afholder sin ferie. Og så er I automatisk kvit på ferietillægsfronten, hvis medarbejderen fratræder. 

Alternativet er, at I udbetaler ferietillægget i to årlige portioner, nemlig med lønnen i henholdsvis maj og august. Det er her I skal være særligt opmærksomme: Fratræder medarbejderen, inden ferietillægget udbetales, skal I huske af afregne ferietillæg for de feriedage, som medarbejderen har afholdt siden sidst I udbetalte ferietillæg.

Et praktisk eksempel

En medarbejder skal fratræde med udgangen af april og har derfor optjent 16,64 feriedage (8 måneder à 2,08 dage). Medarbejderen har holdt 3 dages juleferie og 5 dages vinterferie. Virksomheden har valgt at udbetale ferietillæg to gange årligt, første gang med lønnen i maj.

Medarbejderen fratræder altså, før ferietillægget udbetales. Derfor skal virksomheden udbetale ferietillæg for de 8 feriedage, medarbejderen har afholdt. Derudover skal virksomheden naturligvis huske at afregne 12,5 procent i feriegodtgørelse til Feriekonto for de 8,64 optjente feriedage, som endnu ikke er afholdt.

Hvornår skal medarbejderen have udbetalt ferietillæg?

  • Ferietillægget er forbeholdt medarbejdere, der er ansat med ferie med løn
  • Med mindre en overenskomst siger noget andet, skal ferietillægget udbetales:
    • Enten løbende i takt med at ferien afholdes
    • Eller bagudrettet 2 gange i løbet af ferieåret, nemlig med majlønnen og augustlønnen
  • Fratræder en medarbejder, skal vedkommende have udbetalt sit ferietillæg for de feriedage, han eller hun har afholdt