Nye barselsregler vedtaget

Folketinget har vedtaget nye regler i barselsloven. Med andre ord bliver den politiske aftale fra efteråret om øremærket barsel nu en realitet fra 2. august 2022.


Lovforslaget kort og godt

Den mest centrale ændring i reglerne i forhold til i dag, er den lige fordeling af retten til barselsdagpenge mellem mor og far. Begge forældre har således 2 ugers øremærket orlov i forbindelse med barnets fødsel.

For moren gælder det, at de to uger skal afholdes i direkte forlængelse af fødslen, mens faren skal afholde dem inden for de første 10 uger. 

Hertil får begge forældre 9 ugers øremærket forældreorlov, der skal holdes inden barnet fylder 1 år. 

Endelig har hver af forældrene ret til 13 ugers orlov, som frit må overdrages fra den ene til den anden. Disse i alt 26 uger kan udskydes og skal blot være afholdt inden barnet fylder 9 år.

 

Nye familieformer giver krølle på halen

I dag er det sådan, at det kun er barnets retlige forældre (en mor, en far, en medmor eller en adoptant) der har ret til orlov og barselsdagpenge. Men med de nye regler bliver der taget højde for, at familiemønstrene er under stadig forandring.

Konkret betyder det, at de retlige forældre vil kunne dele den ikke-øremærkede orlov (i alt 26 uger) med nærtstående familiemedlemmer og sociale forældre. Denne ændring er træder dog først i kraft den 1. december 2023 og vil gælde for børn der fødes den 1. januar 2024 eller senere.

Idéen med at kunne overdrage orlov med barselsdagpenge, er at forbedre rettighederne for blandt andet regnbuefamilier, da familierne får mulighed for at fordele orloven mellem op til fire forældre. For soloforældre vil muligheden for at dele orloven med andre kunne fungere som en aflastning.

Den eller dem, der overtager orloven, skal opfylde de almindelige krav i barselsloven for at få ret til barselsdagpenge.

Præcis som reglerne er i dag, vil det være op til overenskomst eller konkret aftale, om virksomheden skal betale løn under hele eller dele af orloven, hvad enten det gælder de retlige eller sociale forældre.

Barsel_850x500.png

Hvem kan være "sociale forældre"?

  • Den retlige forælders ægtefælle
  • Den retlige forælders samlevende
  • En kendt donor med en forældrelignende relation til barnet
  • Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet

Brug for hjælp med de nye regler?

Indtil den 2. august 2022 gælder de nuværende regler stadig. Men det er selvfølgelig vigtigt at få hold på de nye regler.

Derfor er der nu åbent for at tilmelde sig vores webinar "Ny barselslov - få styr på reglerne", hvor vi går gennem alt det juridisk administrative, der ligger rundt om barselsreglerne. En række regler fortsætter som før, for eksempel med hensyn til refusion. Alt det ser vi også på.

Tilmeld dig webinaret om barselsregler

 

webinar_850x500.png