Udbetaling indefrosne feriepenge

Flere indefrosne feriemidler til medarbejderne

Fra marts 2021 kan medarbejderne få udbetalt de sidste indefrosne feriepenge.

Folketinget besluttede inden jul, at lønmodtagerne skulle have mulighed for at få udbetalt også de resterende op til 2 ugers feriepenge, der ellers er indefrosset. Staten lægger ud, så du skal ikke gøre noget, når de lukker kassen op til marts.

Hvad kan dine medarbejdere få udbetalt?

Dine medarbejdere kan få udbetalt op til 2 ugers feriepenge, hvis de i efteråret benyttede sig af muligheden for at få udbetalt de første 3 ugers indefrosne feriepenge. De resterende 2 ugers feriepenge svarer til dem, de optjente i perioden 1. april 2020 til 31. august 2020.

De medarbejdere, der ikke valgte at få noget udbetalt i efteråret, kan til marts få op til 5 ugers indefrosne feriepenge udbetalt. Denne gruppe får altså en fornyet mulighed for at få udbetalt de første 3 uger. Pengene, de kan få udbetalt, er altså dem, der er optjent i løbet af hele indefrysningsperioden, som løb fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

Hvis medarbejderen ikke har optjent ferie i indefrysningsperioden, kan vedkommende naturligvis ikke få noget udbetalt. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis medarbejderen er ny på arbejdsmarkedet.

Sådan får medarbejderne fingre i feriepengene

Medarbejderen skal selv søge om at få pengene udbetalt ved at logge på borger.dk/bestilferiemidler. I løbet af maks. 7 hverdage vil pengene gå ind på medarbejderens NemKonto. Beløbet bliver baseret på indberetningen fra dig som arbejdsgiver. 

Hvis dine medarbejdere får ferie med feriegodtgørelse, er der løbende sket indberetning til FerieKonto eller en anden feriekasse. Har dine medarbejdere omvendt ret til ferie med løn, bliver beløbet baseret på den indberetning fra dig, som DataLøn lavede den 28. december 2020. 

Hvad skal du som arbejdsgiver gøre?

Du skal ikke gøre noget anderledes end hidtil, og du skal ikke have penge op ad lommen. Staten lægger ud for udbetalingen, og du kan derfor fortsat vælge at beholde pengene i virksomheden, indtil medarbejderen når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked.

Samtidighedsferien er stadig den nye dreng i klassen

Al virakken med indefrysning af feriepenge kom sig af den nye ferielov. Derfor har vi nu samtidighedsferie, og hvis du har brug for at blive skarp på reglerne - for eksempel på hvordan du skal håndtere ferietillægget - kan du tilmelde dig kurset "Samtidighedsferie - regler og praktik". Her får du fod på både teori og praksis, altså både en gennemgang af reglerne som de er, og hvordan du så reelt håndterer det i DataLøn.