Øremærket barsel - sådan er oplægget

   

Den

Regeringen blev den 26. oktober 2021 enige med et bredt flertal af Folketingets partier om, hvordan EU's krav om øremærket barsel kan implementeres i Danmark. Regeringen forventer at fremstille deres lovforslag i december 2021. Hvor meget det kommer til at ligne den politiske aftale, ved vi ikke endnu. Men her får du et overblik over oplægget, når det gælder lønmodtagere, set i forhold til de eksisterende regler.

EU stiller krav om, at medlemslandene skal have indført øremærket barselsorlov inden den 2. august 2022. Øremærkningen betyder, at visse dele af barselsorloven er reserveret henholdsvis den ene eller den anden forælder. Formålet er at stille forældrene mere lige, når barnet er kommet til verden. Både Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation og det politiske flertal lægger op til fuld ligestilling.

24 ugers orlov til begge parter

Med modellen, der er oppe i luften lige nu, får hver forælder ret til i alt 24 ugers betalt orlov efter fødslen. Før fødslen er det alene mor, der (som nu) vil have ret til 4 ugers betalt orlov.

Betalt orlov vil i denne sammenhæng sige, at den forælder, der er på orlov, har krav på at få en ydelse, der som minimum svarer til barselsdagpenge. På den enkelte arbejdsplads kan der være overenskomster eller politikker, der giver forældrene ret til løn i kortere eller længere tid af orloven.

Den nye aftale ændrer altså ikke på længden af den samlede ret til barselsdagpenge på 48 uger i alt til begge forældre efter fødslen. Fordelingen er blot en anden, og der er mere øremærkning.

11 uger er låst - 13 uger er til fri fordeling

Ud af de 24 uger til hver forælder skal 11 uger øremærkes, mens de 13 andre frit kan beholdes eller overføres til den anden part. Hvis det enkelte forældrepar ikke foretager sig noget aktivt i forhold til at fordele de 13 (26) fleksible uger, vil ugerne automatisk blive fordelt med 13 til hver.

Lad os se nærmere på, hvordan de 24 uger mere specifikt knytter an til hver forælder.

Mors 24 uger efter fødslen

Når barnet er kommet til verden, vil de 2 første ugers orlov være obligatorisk og øremærket til mor.

Af de resterende 22 uger er 9 øremærket og skal holdes, inden barnet fylder 1 år. De sidste 13 uger kan hun frit overdrage til sin bedre halvdel - eller beholde selv. Disse 13 uger skal være holdt, inden barnet fylder 9 år.

Fars eller medmors 24 uger efter fødslen

Konceptet for fars eller medmors ret til orlov efter fødslen er næsten identisk med mors: de første 2 ugers orlov er øremærket til far eller medmor. Forskellen er, at der ikke er noget krav om, at de skal holdes (hvis de ikke holdes, bortfalder de).

De følgende 22 uger er derimod helt identiske. 9 af ugerne er øremærket til far eller medmor, og de skal bruges inden barnet fylder 1 år. De sidste 13 uger kan fordeles frit mellem parterne.

Sådan er reglerne i dag

Lige nu er reglerne for betalt orlov i forbindelse med familieforøgelse således:

  • Graviditetsorlov - forbeholdt mor i op til 4 uger før forventet fødsel
  • Barselsorlov - forbeholdt mor i op til 14 uger efter fødslen, de 2 første obligatoriske
  • Fædreorlov - forbeholdt far/medmor i 2 uger inden for de første 14 uger efter fødsel
  • Forældreorlov - 32 betalte uger, som forældrene frit kan fordele mellem sig derefter

maternity-leave-2.png

Brug for hjælp, mens vi venter på de nye regler?

Som sagt er aftalen ikke vedtaget endnu, men EU-direktivet skal være omsat til dansk lovgivning og træde i kraft i august 2022. Om modellen bliver præcis som partierne nu er blevet enige om, ved vi endnu ikke. Men vi holder selvfølgelig øje med den endelige udformning af lovforslaget.

Med andre ord: indtil videre gælder reglerne, som du kender dem. 

Skulle du have brug for at få netop de nuværende regler støvet af - og få fuldstændig styr på alt det juridisk administrative, der ligger rundt om dem, er du velkommen på vores kursus Barsel - få styr på reglerne.

Du er som altid også velkommen til at kontakte Visma DataLøns jurister direkte. Vi tager telefonen alle hverdage fra kl. 9 til 15. Ring på 72 27 90 16.