Ny aftale sætter fokus på seksuel chikane

Forebyggelse og sikring af et chikanefrit miljø på arbejdspladserne er noget, der er ekstra fokus på i disse år. Det har for nylig resulteret i en trepartsaftale, der tydeliggør den forpligtelse alle arbejdspladser allerede har, når det kommer til at forebygge seksuel chikane. Ligesom der kommer skærpede krav til, at virksomhederne kan dokumentere deres indsats.

Enighed om 17 initiativer

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om 17 initiativer, der skal sikre, at alle arbejdspladser skærper deres fokus, kigger indad og tager stilling til, om kulturen på den enkelte arbejdsplads understøtter det gode arbejdsliv, herunder altså at der ikke forekommer seksuel chikane. At tage stilling indebærer, at virksomheden kan dokumentere det. En god snak eller tanker er altså ikke nok. 

Dokumentationen (eller mangel på samme) på, at virksomheden har taget stilling, vil også få betydning i sager, hvor der skal udmåles godtgørelse.

Det er i øvrigt værd at være opmærksom på, at der i sager om seksuel chikane ikke er nogen bagatelgrænse.

De mest relevante initiativer

Initiativerne, der er opnået enighed om, indeholder blandt andet klarere regler på området for chikane samt højere godtgørelsesniveauer i særligt grove sager. 

Vi serverer dig her de hovedpunkter i aftalen, som vi vurderer er mest relevante:

  • Det bliver dyrere ikke at tage seksuel chikane alvorligt. Godtgørelsesniveauet hæves med 30 procent ved grove sager.
  • Arbejdsgivers pligt til at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø bliver skrevet direkte ind i ligebehandlingsloven. 
  • Partsforklaringer vil få en central rolle i domstolenes bevisbedømmelse. Nogle gange er der ikke andre beviser i en sag end den krænkedes ord. Sådanne partsforklaringer vil fremadrettet veje tungere, når det skal vurderes, om personen har været udsat for chikane.
  • Virksomheden har pligt til i samarbejde med de ansatte at udforme konkrete anvisninger for, hvordan seksuel chikane skal håndteres og forebygges. I skal altså sørge for at have skriftlige politikker og retningslinjer på området.
  • Elever og lærlinges uddannelsesforløb skal beskyttes bedre. For eksempel kan virksomhedens godkendelse som læreplads tilbagekaldes, hvis der er gentagne sager om seksuel chikane.

Har I jeres politikker på plads - og er de tidssvarende?

Nogle af trepartsaftalens initiativer kræver lovændringer - som altså ikke er på plads i skrivende stund (april 2022). Men det vil alligevel være fornuftigt allerede nu at tage emnet op. Det handler i bund og grund om at understøtte et godt og trygt arbejdsmiljø.

Dokumentation er under alle omstændigheder en central del af løsningen. 

Og hvis I har brug for hjælp til at udarbejde politikker og retningslinjer - eller blot sparring - har I på alle hverdage mulighed for at ringe til Visma DataLøns jurister på 72 27 90 16.