Skal du udlevere ansættelsesbevis til juleassistancen?

Når du ansætter medarbejderen som juleassistance, vil stillingen være tidsbegrænset.

Selvom du kun skal bruge juleassistance i en kort periode, kan medarbejderen være omfattet af ansættelsesbevisloven. Ligeledes er de omfattet af ferieloven.

Som arbejdsgiver har du pligt til at udlevere et ansættelsesbevis til din medarbejder, hvis:

  • medarbejderen arbejder hos dig i mere end én måned, og
  • hvis medarbejderens ugentlige arbejdstid udgør mere end 8 timer.

Hvis disse to vilkår er opfyldt, skal medarbejderen have udleveret et ansættelsesbevis, senest én måned efter ansættelsesforholdet er påbegyndt. Dette gælder, selvom medarbejderen er ungarbejder. Det er ofte en god idé, at udlevere ansættelsesbeviset inden medarbejderen starter hos dig, så der ikke opstår tvivl om, hvad der er aftalt og hvad der gælder i ansættelsesforholdet.

Hvis ovenstående kriterier ikke er opfyldt, har du ikke pligt til at udarbejde et ansættelsesbevis. Du skal dog være opmærksom på, at det er dig som arbejdsgiver, der har beviset for, at ansættelsesforholdet er tidsbegrænset. Vi anbefaler derfor, at du som hovedregel udarbejder et ansættelsesbevis til alle medarbejdere, så både du og medarbejderen har skriftlig dokumentation for, hvad I er blevet enige om.