Skal du udlevere ansættelsesbevis til sommerassistancen?

Når du ansætter medarbejderen som sommerassistance, vil stillingen være tidsbegrænset.

Selvom du kun skal bruge sommerassistance i en kort periode, kan medarbejderen være omfattet af ansættelsesbevisloven. Ligeledes er de omfattet af den nye ferielov.

Som arbejdsgiver har du pligt til at udlevere et ansættelsesbevis til din medarbejder, hvis:

  • Medarbejderen arbejder hos dig i mere end én måned, og
  • hvis medarbejderens ugentlige arbejdstid udgør mere end 8 timer.

Hvis disse to vilkår er opfyldt, skal medarbejderen have udleveret et ansættelsesbevis, senest én måned efter ansættelsesforholdet er påbegyndt. Dette gælder, selvom medarbejderen er ungarbejder. Det er ofte en god idé, at udlevere ansættelsesbeviset inden medarbejderen starter hos dig, så der ikke opstår tvivl om, hvad der er aftalt og hvad der gælder i ansættelsesforholdet.

Hvis ovenstående kriterier ikke er opfyldt, har du ikke pligt til at udarbejde et ansættelsesbevis. Du skal dog være opmærksom på, at det er dig som arbejdsgiver, der har beviset for, at ansættelsesforholdet er tidsbegrænset. Vi anbefaler derfor, at du som hovedregel udarbejder et ansættelsesbevis til alle medarbejdere, så både du og medarbejderen har skriftlig dokumentation for, hvad I er blevet enige om.

Til sommer træder ændringer til ansættelsesbevisloven i kraft.

Ændringerne betyder blandt andet, at ansættelsesbeviser skal udleves hurtigere til medarbejderen end efter de nuværende regler. Desuden forventes der også, at reglerne for hvem der skal modtage et ansættelsesbevis, bliver ændret.
Vi forventer følgende ændringer til ansættelsesbevisloven:

  • Ansættelsesbeviset skal udleveres hurtigst muligt eller senest 7 kalenderdage efter første arbejdsdag.
  • Medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på 3 timer pr. uge har krav på at få udleveret et ansættelsesbevis. (Der kan dog laves nationale regler om at alle skal have et ansættelsesbevis, uanset antal arbejdstimer pr. uge)

Lovforslaget er endnu ikke fremsat. Ændringerne forventes at træde i kraft pr. 1. august 2022. Hold øje med nyheder om ændringer til ansættelsesbevisloven i vores nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her