Holder din virksomhed også ferielukket?

Hvis din virksomhed holder ferielukket, kan du som arbejdsgiver kræve, at dine medarbejdere holder ferie under ferielukningen.

Det er dog et krav, at du giver medarbejderne besked om, at virksomheden holder ferielukket.

Hvis du holder ferielukket i 3 uger under sommerferien, skal det varsles over for medarbejderen med 3 måneder. De øvrige feriedage skal varsles 1 måned før, ferien begynder.

 

Du har pligt til at reservere feriedagene

Når vi går over til samtidighedsferie den 1. september 2020, skal du som arbejdsgiver så vidt muligt sikre, at medarbejderne har reserveret ferie til brug under ferielukningen.

Hvis virksomheden eksempelvis holder ferielukket i 3 uger hen over sommeren, skal du altså sikre, at hver medarbejder har 15 feriedage afsat.

 

Hvad nu hvis jeg ikke reserverer feriedagene?

Hvis du ikke reserverer dagene til ferielukningen, skal du betale medarbejderen løn under lukningen for de pågældende dage. Lønnen skal beregnes på baggrund af medarbejderens sædvanlige løn de sidste 4 uger inden ferielukningen. Det er altså dit ansvar som arbejdsgiver at sikre, at medarbejderne har reserveret nok feriedage, som kan bruges under lukningen.

 

Hvornår kan jeg trække medarbejderen i løn?

Hvis en medarbejder ikke har optjent nok betalt ferie - eksempelvis fordi medarbejderen er blevet ansat i løbet af ferieåret - kan du trække medarbejderen i løn under ferielukningen. For medarbejdere der har ret til ferie med løn, skal du trække 4,8 % af månedslønnen pr. feriedag. Alternativt kan du og medarbejderen aftale, at ferien holdes på forskud.

Hvis I aftaler ferie på forskud, er det en betingelse, at medarbejderen kan nå at optjene det antal feriedage, der gives på forskud inden for samme ferieår. Bemærk, at du i dette tilfælde ikke har pligt til at lave en aftale om at give ferie på forskud, medmindre det er reguleret i jeres ansættelseskontrakt eller en eventuel overenskomst.

 

Du kan have pligt til at give ferie på forskud

Hvis en medarbejder har været ansat hele det foregående ferieår, men ferielukningen sker på et tidspunkt, hvor det ikke er muligt at reservere nok feriedage til ferielukningen, skal du give ferie på forskud til medarbejderen. Du kan modregne i de efterfølgende måneders optjente feriedage. Det er især relevant, hvis du har en medarbejder på barselsorlov, hvor du ikke betaler medarbejderens løn, og medarbejderen dermed heller ikke optjener betalt ferie hos jer.

 

Eksempel 1: Din virksomhed holder lukket 3 uger i juli 2020

Anna har været ansat i perioden 1. januar til 31. august 2019. I den periode har hun optjent 16,64 feriedage, som hun kan bruge i mini-ferieåret (1. maj til 31. august 2020). Her vil de 15 feriedage skulle reserveres til brug under ferielukningen. Fordi der er tale om hovedferie, skal ferielukningen varsles med 3 måneder. De resterende 1,64 dage er restferie og kan varsles til afholdelse med 1 måned.

Bo har derimod ikke optjent nok ferie til brug under ferielukningen, fordi han først er blevet ansat i januar 2020. Al ferie som Bo optjener i perioden januar til august 2020 kan han ikke bruge i mini-ferieåret. Bo skal altså trækkes i løn. I dette tilfælde kan I ikke aftale ferie på forskud, fordi den nye ferielov endnu ikke er trådt i kraft.

 

Eksempel 2: Din virksomhed holder lukket mellem jul og nytår i 2020.

Da der i år er 5 arbejdsdage mellem jul og nytår, skal medarbejderne hver især bruge 5 feriedage (den 24., 28., 29., 30. og den 31. december). Juleferien skal varsles som restferie med 1 måned.

Kim har været ansat siden den 1. september 2020. På tidspunktet for ferielukningen har Kim optjent 6,24 feriedage i alt (2,08 feriedage i henholdsvis september, oktober og november). Bemærk, at de 2,08 feriedage, som Kim har optjent i december, først kan bruges efter december måned og altså ikke under ferielukningen. Hvis Kim allerede har brugt sine feriedage eller ikke har nok feriedage tilbage til ferielukningen, skal du betale løn til Kim under ferielukningen. Lønnen skal du beregne på baggrund af den sædvanlige løn i de sidste 4 uger før ferielukningen.