Barsel og løn

Medarbejdere, der har småfolk på vej, har ret til barselsorlov og fædreorlov - og senere forældreorlov.

Barselsorlov og fædreorlov

Barsels- og fædreorloven består af 20 uger i alt, hvor mor har 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Far har ret til 2 uger i løbet af de 14 uger efter fødslen. Det er minimumsrettigheder, der gælder for alle.

Forældreorlov

Ud over barsels- og fædreorloven har hver forælder ret til at holde op til 32 ugers forældreorlov, altså 64 i alt. Men det er kun muligt for dem at få dagpenge i 32 uger - tilsammen. Dette er lovgivningen. En overenskomst kan godt stille forældre bedre.

Giv løn, og få refusion

Når en kvindelig medarbejder er ansat som funktionær og går på barsel, har hun krav på at få minimum halv løn i de 4 uger før og de 14 uger efter fødsel.

Ellers har du ikke pligt til at give løn under hverken barsels- eller fædreorlov. Men det kan være aftalt enten som en del af en overenskomst eller i en individuel aftale. Så start med at tjekke dét.

Den løn du skal give under barsels- og eventuelt fædreorlov, har du til gengæld mulighed for at få refusion for. Det kræver, at du anmelder barslen (det skal du altid) og ansøger via NemRefusion, hvor du også kan se hvilke tidsfrister, der gælder.

Husk skatten

Når du udbetaler løn under barsel, skal du huske at trække A-skat og AM-bidrag. Og medarbejderen optjener både ferie og feriepenge undervejs.

Hvor meget i refusion og hvor længe?

Når medarbejderen får løn under sin barsel, kan du i 2022 få 120,68 kr. pr. time i refusion fra Udbetaling Danmark.

Via barsel.dk kan du få yderligere refusion på op til 83,58 kr. pr. time inklusiv barselsdagpengesatsen og feriepenge (12,5 procent). Det gælder i følgende uger:

  • 4 uger før forventet fødsel til mor
  • 2 uger efter fødsel til mor
  • 2 ugers fædreorlov efter fødsel
  • 25 ugers orlov, der kan deles mellem mor og far

Skal du omregne en månedslønnet medarbejders løn til timeløn, skal du dele månedslønnen (før tillæg, evt. pension m.v.) med 160,33.

Krav til medarbejderen

  • Skal være ansat på den første dag i orloven, eller have haft sidste dag dagen inden.
  • Skal have haft mindst 160 timer inden for de seneste 4 hele måneder før orloven.
  • Skal have haft mindst 40 timer om måneden i mindst 3 af de 4 måneder.

Læs mere på virk.dk

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?