Sådan påvirker den nye ferielov jeres økonomi - få svar på de vigtigste spørgsmål

Den nye ferielov har ikke kun betydning for den praktiske hverdag i jeres virksomhed med nye regler for optjening og afholdelse af ferie. Den nye ferielov har også betydning for jeres likviditet og håndteringen af feriepenge i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 


I DataLøn beskæftiger vi os som bekendt kun med de dele af ferieloven, der har betydning for udarbejdelsen af jeres løn. Men vi vil også gerne hjælpe dig med at forstå de dele af ferieloven, der har betydning for jeres økonomi. Derfor har vi fået lov til at stille en række spørgsmål til vores samarbejdspartner, rådgivnings- og revisionsselskabet BDO.

I forbindelse med overgangsordningen: Kan man selv vælge, om man vil overføre indefrosne midler til den nyoprettede fond, eller om man vil beholde dem i virksomheden?
Ja. Virksomhederne bestemmer, om de vil beholde midlerne eller indbetale til fonden. Man kan dog kun vælge at beholde pengene i virksomheden for medarbejdere, der har ferie med løn. Det samme er tilfældet for feriekortordninger uden feriekasser. Dem, der i dag indbetaler til Feriekonto og feriekortordninger med feriekasser, skal fortsat løbende indbetale. 

Hvordan vurderer man, om det er bedst at indbetale eller beholde pengene selv? 
Det afhænger af virksomhedens økonomi, likviditet, ind- og udlånsrenter. Hvis man skal give nogle generelle anbefalinger, vil det være, at hvis virksomheden har indeståender, hvor man ikke får renteindtægter eller betaler negative renter, så vil det være en fordel at indbetale til fonden. Men hvis man betaler rente på lån eller kassekredit, der ligger over den rente, man skal betale til fonden, så bør man ikke indbetale. Man forventer en rente pt. på ca. 3 % pa. Men husk, at man ikke kun skal se likviditeten på kort sigt, det skal også være på lang sigt.

Hvis man vælger at flytte midlerne ud af virksomheden, kan man så gøre det løbende, eller er det en engangsoverførsel?
Fonden spørger én gang årligt, om man fortsat vil skylde pengene. Hvis man ikke ønsker at skylde, vil der komme en opkrævning. Man kan således altid vælge at indbetale. Det er endnu uvist, om der kan ske delvis indbetaling.

Hvad gør man, hvis man ikke har midlerne i virksomheden?
Man kan jo vente med at indbetale. Men den dag, man skal betale, og ikke kan betale, så vil det følge de almindelige regler for inddrivelse af fordringer. Det vil sige, at man i sidste ende kan blive begæret konkurs, hvis man ikke kan betale.

Hvis man vælger at beholde feriemidlerne i virksomheden, hvilke økonomiske overvejelser skal man så gøre? 
Man skal tage stilling til, hvordan pengene placeres i forhold til, hvad det koster at skylde, og hvad man kan låne til i banken. Men man skal også tage stilling til de fremtidige finansieringsforhold. Man bør drøfte forholdene med sin rådgiver og overveje de fremtidige finansieringsbehov.

Hvordan vil den nye ferielov påvirke regnskabet? 
Resultatopgørelsen vil blive påvirket på samme måde som i dag. Det vil sige, at feriepengeforpligtelsen løbende bliver omkostningsført. På balancen vil man løbende opgøre den samlede forpligtelse – det vil sige, at man optjener ferie, samtidig med at man afholder ferie. Med hensyn til indbetaling til fonden, så vil en indbetaling blot være en indbetaling, og man minimerer dermed forpligtelserne i balancen. Hvis man vælger at beholde pengene i virksomheden og dermed har en forpligtelse, vil det være en langfristet gældsforpligtelse i balancen, der i årsregnskabet skal opføres under posten “Anden gæld”. Dog skal den del af forpligtelsen, der forventes betalt inden for det kommende år efter balancedagen, præsenteres som kortfristet gæld efter de almindelige regler i årsregnskabsloven for opdeling af gæld i kort- og langfristet gæld.

Hvem sikrer de indefrosne midler mod konkurs? 
Det gør Lønmodtagernes Garantifond. 

 

Fik du læst de andre artikler om ny ferielov?

Fra forskudt til samtidighedsferie -->

Overgangsordningen -->

Forstå den nye ferielov på 10 minutter (grafik) -->

 

Få meget mere ferielov direkte i indbakken

Skriv din e-mailadresse her, så får du besked, så snart vi har flere film og artikler om ny ferielov. Og vi holder dig informeret om kurser og tilbud, du ikke vil gå glip af.

Du kan altid afmelde dig igen, med et enkelt klik, inde fra e-mailen. Du kan læse mere om vores privatlivspolitik her

*

 

Den nye ferielov

Kom med på kursus

Ferieloven er meget, meget mere end en ny måde at optjene og afholde ferie. Er du arbejdsgiver, skal du kende til hele overgangsordningen fra gammel til ny ferielov, hvad man som virksomhedsejer skal tage stilling til og hvilke konsekvenser den nye ferielov har for overenskomster og ansættelsesaftaler i Danmark. For eksempel for nyuddannede og nyansatte.

Vores jurister har sammensat et kursus, der besvarer alt dette. Vi har oplevet en enorm efterspørgsel, men der er stadig pladser tilbage - og så arbejder vi på højtryk for at finde nye datoer.

Læs mere og tilmeld kursus

Eller vent på et webinar

På grund af efterspørgslen arbejder vi på et webinar, som du selvfølgelig kan blive inviteret til, så snart vi har indhold og datoer klar. På webinaret vil vores jurister gennemgå den nye ferielov, og der er mulighed for at stille spørgsmål via chat.