Ny ferielov - overgangsordning og indefrysning

Hvad er overgangsperioden i den nye ferielov?

Inden vi går over til den ny ferielov, skal vi igennem en overgangsperiode. Det skal vi, fordi alle lønmodtagere ellers vil have et helt års opsparet ferie i overskud. Lidt som hvis du skifter job og går fra at være bagudlønnet til forudlønnet - så vil du den første måned have to lønninger. Med overgangsordningen får vi altså ryddet op i opsparet ferie, inden den nye ferielov starter.

Det ville have enorme samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis alle pludselig kunne holde 25 ekstra feriedage. Derfor har regeringen besluttet at oprette en fond, som arbejdsgiveren overfører de overskydende feriedage til. Her står pengene indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Det svarer til i dag, hvor man også får udbetalt opsparet ferie, når man går på pension.


Indefrysning af feriedage

For at holde styr på de ekstra opsparede feriedage får vi en periode på et år, hvor feriedagene “indefryses”. I denne periode kan man holde opsparet ferie fra det foregående år, og så snart perioden er slut, starter den nye ferielov, hvor man kan afholde ferie i takt med, at man sparer feriedage op.

Og bare rolig, du har hele tiden det samme antal feriedage til rådighed, som du plejer.

Feriedagene, som indefryses, kan ikke afholdes eller udbetales, før du forlader arbejdsmarkedet. Du får dem automatisk udbetalt, når du får ret til folkepension. Hvis du dør, før de bliver udbetalt, udbetales pengene til boet.

Du kan også søge om at få udbetalt de indefrosne feriepenge, før du får ret til folkepension, hvis du

  • får tildelt førtidspension
  • får tilkendt fleksydelse
  • har fået udbetalt en alderspension fra en pensionsordning, der har været en del af din ansættelse
  • er gået på efterløn
  • er flyttet til udlandet

Sådan ser overgangsperioden ud i den nye ferielov

Grafen ovenfor viser de datoer, du skal forholde dig til i overgangsperioden:

  • 1. januar - 31. august 2019 optjener vi ferie, som kan holdes 1. maj - 31. august 2020
  • 1. september 2019 - 31. august 2020 optjener vi ferie, som indefryses
  • 1. september 2020 starter ny ferieordning - hver måned sparer vi 2,08 feriedage op, som kan holdes den efterfølgende måned.

Økonomiske konsekvenser af den nye ferielov?

Holder du ferie med løn, vil du ikke mærke andet til den ny ferielov, end at når vi når til 1. september 2020, skal du til at tænke opsparede feriedage anderledes. Men holder du ferie med feriepenge eller feriegodtgørelse, kan overgangsordningen have nogle økonomiske konsekvenser for dig.

Får du feriepenge udbetalt af FerieKonto?

Er du ansat og holder ferie med feriepenge eller feriegodtgørelse, kan indefrysningen af feriepenge få en skattemæssig betydning for dig. Hvis det er FerieKonto, der udbetaler pengene til dig, skal din arbejdsgiver nemlig afregne skat i forbindelse med indbetalingen.

Det betyder, at du betaler skat af dine feriepenge, før de bliver indefrosset. FerieKonto indbetaler pengene til Lønmodtagernes Feriemidler, som senere vil udbetale de indefrosne feriepenge til dig.

De indefrosne feriepenge vil blive reguleret én gang om året. Du vil hvert år få en saldoopgørelse fra fonden. Her kan du se dit tilgodehavende inklusiv den årlige regulering.

Du skal altså være opmærksom på, at i indefrysningsperioden bliver du beskattet af de feriepenge, du først får udbetalt, når du når din folkepensionsalder. Du skal også være opmærksom på, at når du får udbetalt feriepenge i foråret 2020, vil du kun få udbetalt omkring 16 dage.

Får du feriepenge udbetalt af din arbejdsgiver?

Er du ansat hos en arbejdsgiver, der udbetaler feriepenge eller feriegodtgørelse til dig, bliver reglerne ændret for, hvornår du skal betale skat af pengene. Fra 1. september 2019 vil du først skulle betale skat af dine feriepenge, når de bliver udbetalt til dig.

I dag og frem til den 31. august 2019 vil der blive afregnet skat af dine feriepenge, samtidigt med at du optjener dem. Fra 1. september 2019 og fremover skal du først betale skat af feriepengene, når de bliver udbetalt til dig. Det betyder altså, at du først skal betale skat af de indefrosne feriepenge, når de bliver udbetalt til dig - dvs når du når din folkepensionsalder.

Det er Lønmodtagernes Feriemidler, der udbetaler de indefrosne feriepenge til dig - ikke din arbejdsgiver. Derfor behøver du ikke være nervøs for, om din arbejdsgiver går konkurs, før du skal have dine feriepenge udbetalt.

Indtil du får udbetalt de indefrosne feriepenge, vil de blive reguleret én gang om året. Du vil hvert år få en saldoopgørelse. Her kan du se dit tilgodehavende inklusiv den årlige regulering.

Guides til det fulde ferielovsoverblik

Få styr på alle begreber, datoer og deadlines under den nye ferielov

Se alle ferielovsguides

Tag på kursus i ny ferielov

Man kommer langt med artikler, guides og video - men intet slår et kursus med vores dygtige jurister og løneksperter.
Vi har forskellige kurser i den nye ferielov, alt efter om du har brug for en grundig gennemgang af ændringerne, vil have styr på regler og datoer i indefrysningsperioden eller vil have ro i maven på den praktiske opsætning i DataLøn.

Se kurserne her