Hvad er SU (Statens Uddannelsesstøtte)?

Der skal betales A-skat af SU’en, men ikke AM-bidrag eller ATP.