Tiden efter indefrysningsperioden

Snart er vi igennem indefrysningsperioden, og for at tjekke at alt står korrekt på dine medarbejdere, er det en god idé at afstemme deres feriedage.

Der skal stå max 25 feriedage pr. medarbejder, når indefrysningsperioden er slut.

Indberetning

For medarbejdere, der har ret til ferie med feriegodtgørelse, indberetter og indbetaler DataLøn til FerieKonto som normalt. Herefter vil FerieKonto opgøre indefrosne feriemidler for hver enkelt medarbejder og indberette til fonden.
For medarbejdere, der har ret til ferie med løn, skal der indberettes indefrosne feriemidler, som hver enkelt medarbejder har optjent i overgangsperioden. Dette gælder også, hvis virksomheden har en overenskomst, der giver ret til at beholde feriepengene på virksomhedens egen konto. DataLøn klarer indberetningen for dig senest den 31. december 2020.

Bliv klar til indefrysningsperioden

DataLøn indberetter automatisk til fonden

I DataLøn anviser vi løbende dine timelønnede medarbejderes feriepenge og feriedage til Feriekonto, som vi plejer. Feriekonto indberetter herefter til fonden. Det sker sammen med den almindelige lønkørsel. Feriedage og feriepenge for medarbejdere, der har ret til ferie med løn, indberetter vi også automatisk til fonden - dog først efter den 1. september 2020, dvs. efter indefrysningsperioden. Du får besked, når der ligger en opgørelse klar, og du har selvfølgelig mulighed for at lave korrektioner til den.

DataLøn starter med at indberette feriepenge fra den 15. oktober 2020. Fonden Lønmodtagernes Feriemidler vil sende en samlet opgørelse på de indefrossede feriemidler til den enkelte medarbejder efter indefrysningsperioden er slut. Du kan som arbejdsgiver også få et løbende overblik over dine medarbejderes indefrossede feriemidler ved at trække en rapport i DataLøn.

Se her, hvordan processen for indberetning er

Afregning af feriepenge

Hvis du har medarbejdere, der har ret til ferie med løn, eller du har en overenskomst i virksomheden, der giver virksomheden ret til at beholde indefrosne feriemidler på virksomhedens konto, skal du derudover sørge for:
  • at tage stilling til, om du vil indbetale medarbejdernes indefrosne feriemidler til fonden eller beholde indefrosne feriemidler i virksomheden mod en årlig regulering af medarbejdernes feriepenge indtil de forfalder til betaling. Du skal give besked, om du ønsker at beholde indefrosne feriemidler i virksomheden samtidig med indberetningen, der skal ske senest 31. december 2020.
  • årligt at give besked til fonden om, at I fortsat ønsker at beholde indefrosne feriemidler i virksomheden, hvis det er det, I vælger. Denne besked skal I give senest den 31. august til fonden hvert år.

Du kan selv vælge, om du kun ønsker at indbetale for nogle af dine medarbejdere og vente med at indbetale for andre. Dog skal du altid indbetale alle indefrosne feriemidler for den enkelte medarbejder, som du har besluttet at indbetale for.

Det er endnu ikke afklaret, hvordan du som arbejdsgiver skal indbetale til Lønmodtagernes Feriemidler. Hvis du beholder indefrosne feriemidler i virksomheden, skal du senest indbetale dine medarbejders feriepenge til fonden, når du har fået en opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler. De indefrosne feriemidler skal betales senest 1. september det pågældende år, du har modtaget opkrævningen fra fonden.

Når en medarbejder når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked, vil fonden opkræve pengene hos dig.

Læs mere om indberetning af lønmodtagernes feriemidler her