Undgå fejl, når du indberetter indefrosne feriepenge

Hent guiden til korrekt opsætning af stamdata, så du undgår fejl, når du skal indberette indefrosne feriemidler til fonden Lønmodtagernes Feriemidler. Vælg den guide, der passer til dine medarbejderes ferietype.

Ferie med løn

Feriegodtgørelse