Hvad er indefrysningsperioden?

Indefrysningsperioden er en periode på 12 måneder, hvor vores optjente feriepenge bliver indefrosset. Den starter 1. september 2019 og slutter 31. august 2020, så det er altså 25 feriedage, der bliver indefrosset. Det bliver de fordi du ellers ville have 2 x 25 feriedage til rådighed det første år med samtidighedsferie: 25 dage optjent året før og de 25 dage, som du løbende vil optjene med den nye ferielov.

 

Mister jeg ferie, når feriedagene bliver indefrosset?

Du mister ikke noget ferie, selvom feriepengene indefryses og først bliver udbetalt, når du når folkepensionsalderen. De indefrosne feriepenge vil desuden blive forrentet, indtil du får dem udbetalt.

 

Hvordan ved jeg, hvilket beløb der bliver indefrosset?

I første kvartal af 2021 kommer der et brev til alle lønmodtagere fra den nyoprettede feriefond, hvor det fremgår, hvor højt et beløb der er blevet sat til side til udbetaling ved folkepensionsalderen. Det er vigtigt, at du kontrollerer oplysningerne i det brev. Du kan selv beregne beløbet ved at tage 12,5 procent af den lønindtægt, som du har haft i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

 

Bliver jeg beskattet af de penge, der skal indefryses?

Hvis du får dine feriepenge indbetalt til Feriekonto, skal du betale skat af de feriepenge, som bliver indefrosset. Det sker løbende, når din arbejdsgiver indbetaler dine feriepenge til FerieKonto - ligesom det plejer. FerieKonto indbetaler herefter pengene efter skat til Fonden. Hvis du har ret til ferie med løn (eller hvis din arbejdsgiver har ret til at beholde feriegodtgørelsen på egen konto ifølge en overenskomst) så skal du først betale skat af dine indefrosne feriepenge, når du får dem udbetalt fra Fonden.

Har du ret til ferie med løn og fratræder dit job i indefrysningsperioden, skal dine feriepenge afregnes: Afregner virksomheden med FerieKonto, bliver pengene beskattet ved indbetalingen, men må virksomheden beholde pengene på egen konto, skal du først betale skat, når du får dem udbetalt fra fonden.

 

Hvad hvis min arbejdsgiver går konkurs inden jeg får mine indefrosne feriepenge udbetalt?

Bare rolig. Dine indefrosne feriepenge er sikret hos Lønmodtagernes Garantifond. Derfor får du stadig dine indefrosne feriepenge udbetalt, selvom din arbejdsgiver går konkurs.

 

Hvor bliver de indefrosne penge af? Hvad sker der med de feriepenge, der indefryses?

Det er Lønmodtagernes Feriemidler, der forvalter de indefrosne feriepenge, og du vil i første kvartal af 2021 modtage et brev fra fonden om det opgjorte feriebeløb. Det er vigtigt, at du kontrollerer oplysningerne i det brev. Der er ikke stor forskel på indefrysningen og den praksis, som vi har i dag. Med den nuværende ferielov ruller du nemlig kontinuerligt fem ugers betalt ferie foran dig, som du alligevel først ville få udbetalt den dag, du går på pension.

 

Hvornår kan jeg få mine indefrossede feriepenge udbetalt?

Du får automatisk dine indefrossede feriepenge og ferietillæg udbetalt når "du får ret til folkepension". Det betyder det tidspunkt, hvor du ifølge loven kan gå på folkepension. I efteråret 2020 har politikerne besluttet, at man kan vælge at få udbetalt op til 3 ugers indefrosne feriepenge for at sparke gang i forbruget, efter corona har holdt sit indtog i samfundet.

 

Hvad sker der med de indefrossede feriepenge hvis medarbejderen dør inden de er udbetalt?

Hvis medarbejderen dør inden han/hun når folkepensionsalderen udbetales de indefrosne feriepenge til boet.

 

Vi har udenlandske medarbejdere. Hvad sker der med deres indefrosne feriepenge? Hvem skal udbetale dem?

Udenlandske medarbejdere som arbejder i Danmark er omfattet af ferielovens regler ligesom jeres øvrige lønmodtagere. Hvis en udenlandsk medarbejder fratræder sin stilling og forlader det danske arbejdsmarked f.eks. fordi medarbejderen flytter tilbage til sit hjemland - enten under indefrysningsperioden eller efter indefrysningsperioden - kan de søge om at få deres indefrosne feriepenge udbetalt af Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Der kan tidligst ske udbetaling fra fonden 1. oktober 2021, hvilket skyldes administration og kontrol af indberetningerne.