Fondsferiedage - få overblik her

Har du medarbejdere, som er nye på arbejdsmarkedet og først ansat i 2019? Så kan de have ret til fondsferiedage i sommeren 2020. Få allerede nu et overblik, så du nemt kan svare, når de spørger, hvor mange feriedage de egentlig har til næste år.

Fondsferiedage er feriedage fra indefrysningsperioden, som man under særlige omstændigheder kan få lov at bruge i sommeren 2020. 

Hvis man har optjent 

  • færre end 8,4 feriedage i perioden 1. januar til 31. august 2019 og
  • ferie i perioden 1. september til 31. december 2019

så kan man som lønmodtager søge fonden “Lønmodtagernes Feriemidler” om fondsferiedage i sommeren 2020. Antallet af fondsferiedage, medarbejderen har ret til at søge om, afhænger af hvornår man er startet i arbejde og hvor mange dage, man når at optjene i perioden september til december 2019. Dagene skal holdes mellem 1. maj og 30 september 2020.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Ansat fra

Optjent ferie i perioden 1. januar til 31. august 2019

Antal fondsferiedage, medarbejder har ret til

Feriedage i alt, medarbejder kan bruge i sommeren 2020

1. jan. 2019 16,64 dage 0 16,64
1. feb. 2019 14,56 0 14,56
1. mar. 2019 12,48 0 12,48
1. apr. 2019 10,4 0 10,4
1. maj 2019 8,32 8,32 16,64
1. jun. 2019 6,24 8,32 14,56
1. jul. 2019 4,16 8,32 12,48
1. aug. 2019 2,08 8,32 10,4
1. sep. 2019 0 8,32 8,32
1. okt. 2019 0 6,24 6,24
1. nov. 2019 0 4,16 4,16
1. dec. 2019 0 2,08 2,08

Når de optjente, indefrossede feriedage er indberettet til e-indkomst, kan medarbejderen se sine feriedage ved at logge på borger.dk.

Det er her, han eller hun kan få det fulde overblik, hvis der for eksempel er optjent ferie flere forskellige steder. Det er altså det samlede antal optjente feriedage, der afgør om man har ret til fondsferiedage eller ej.

Hvor mange penge drejer det sig om?

Fondsferiepengene beregnes som 12,5 % af den ferieberettigede løn fra 1. september til 31. december 2019. Når medarbejderen holder fondsferiedagene, skal det ske som ferie uden løn fra arbejdsgiveren.

Det betyder, at har du medarbejdere, som har ret til at holde ferie med løn, så skal de fradrages 4,8 % af månedslønnen pr. fondsferiedag de holder i sommeren 2020. Laver du løn i DataLøn, tilmelder du blot medarbejderen DataLøn’s ferieregnskab og “Reduktion af feriepengegrundlag” - så bliver det automatisk beregnet.


Alt eller intet?

Selvom man for eksempel har ret til 8,32 fondsferiedage, behøver man ikke ansøge om dem. Man behøver slet ikke bruge nogen af dem. Men hvis man beslutter at søge nogle af dagene, så er det alt-eller-intet: Du vil få alle de dage udbetalt, som du har ret til. Og det tilsvarende antal bliver modregnet i de indefrosne feriepenge, som automatisk bliver udbetalt, når man får ret til folkepension eller forlader arbejdsmarkedet.


Hvad skal man som arbejdsgiver gøre?

Når Fonden udbetaler fondsferiedage til en medarbejder, har det ikke betydning for din forpligtelse overfor Fonden. Det er medarbejderen selv, der skal søge Fonden om fondsferiedage. Fonden holder selv regnskab med dagene, og fratrækker feriemidlerne, som er udbetalt på forskud i medarbejderens krav mod Fonden, så de ikke også bliver udbetalt, når medarbejderen engang opnår folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.