Hvad sker der, hvis min medarbejder bliver syg før eller under sin ferie i mini-ferieåret?

Nu er det snart tid til sommerferie for mange virksomheder, og på trods af corona-situationen, har mange arrangeret ferie på den ene eller anden måde.

Men ved du, hvad du skal gøre, hvis dine medarbejdere bliver syge før eller under den ferie, de skal holde i mini-ferieåret? Sygdom er nemlig en feriehindring, og det kan være en god ide at være på forkant med reglerne.

Reglerne er forskellige alt efter, om medarbejderen bliver syg, før eller efter ferien er startet. Derfor er det vigtigt først at slå fast, hvornår ferien begynder. Medarbejderens ferie begynder ved den normale arbejdstids begyndelse på den første feriedag og slutter ved den normale arbejdstids ophør på den sidste feriedag.


Hvis din medarbejder bliver syg, før ferien begynder

Hvis din medarbejder bliver syg, inden ferien er begyndt, har medarbejderen ikke pligt til at holde ferien. Medarbejderen kan altså vælge at aflyse sin planlagte ferie.

I denne situation skal medarbejderen give dig besked om sin sygdom, inden ferien begynder. Hvis vedkommende er forhindret i at kontakte dig, kan du blive nødt til at acceptere en senere sygemelding. Du kan som altid bede medarbejderen om at skaffe en friattest, som du betaler for, til at dokumentere sygdommen.

Hvis medarbejderen når at blive rask igen, inden den planlagte ferieperiode slutter, skal medarbejderen beslutte, om den resterende del af ferien skal holdes, eller om ferien skal holdes på et senere tidspunkt - det skal aftales med dig som arbejdsgiver.


Hvis din medarbejder bliver syg, efter ferien er begyndt

Hvis din medarbejder bliver syg, efter ferien er startet, kan vedkommende have ret til erstatningsferie for nogle af de dage, hvor medarbejderen har været syg.

De dage, som medarbejderen ikke kan få erstatningsferie for, kaldes “karensdage”. Antallet af karensdage afhænger af, hvor mange betalte feriedage medarbejderen har optjent.

I mini-ferieåret er det lidt anderledes. I et almindeligt ferieår, hvor medarbejderen har optjent 25 dages ferie, kan medarbejderen ikke få erstatningsferie for de første 5 dage, hvor vedkommende er syg.

Hvis medarbejderen bliver syg under sin ferie i mini-ferieåret, beregnes karensperioden på baggrund af de 16,64 feriedage, som medarbejderen ellers ville kunne holde. Det vil altså sige, at han eller hun ikke kan få erstatningsferie for de første 3 dages sygdom.

Bliver medarbejderen syg under sin ferie, skal vedkommende straks sygemelde sig efter de samme regler, som I normalt har i virksomheden, samt aflevere dokumentation fra lægen for sygdommen. Her er det medarbejderen selv, der skal betale for dokumentationen. Du må dog gerne lade være med at kræve dokumentation, da det vil stille medarbejderen bedre.

Mød Anne, som bliver syg under sin ferie
Anne har optjent ferie til hele mini-ferieåret svarende til, at hun kan holde 16,64 dages ferie.

Anne har aftalt med dig, at hun skal holde 3 ugers sommerferie i uge 29, 30 og 31. Tirsdag i uge 30 melder Anne sig syg, og hun er syg resten af sin ferie. Tirsdag, onsdag og torsdag i uge 30 er hendes karensdage, og de skal afregnes som feriedage. Hun kan derimod få erstatningsferie for fredag i uge 30 og hele uge 31 - svarende til 6 dages ferie.

 

Hvordan bliver reglerne med den nye ferielov?

Når den nye ferielov træder i kraft, vil medarbejderen stadig have ret til erstatningsferie. Når du skal regne ud, hvor mange karensdage medarbejderen har, skal du kigge på, hvor mange måneder medarbejderen forventes at være ansat inden for ferieåret. Regnestykket ser sådan her ud:

(Antal måneder medarbejderen forventes at være ansat inden for ferieåret x 2,08) / 5

Lad os tage et par eksempler:

Torben bliver ansat den 1. september
Han er ansat den første dag i et ferieåret, og det forventes altså, at han vil være ansat i 12 måneder i det samme ferieår:
(12 x 2,08) / 5 = 5 karensdage.


Stine bliver ansat den 1. januar
Hun bliver ansat midt i et ferieår, og det forventes altså, at hun vil være ansat i 8 måneder i det samme ferieår:
(8 x 2,08) / 5 = 3 karensdage


Hvordan optjener man ferie under sygdom?

Din medarbejder optjener ret til betalt ferie under sygdomsperioder, hvor du betaler fuld løn eller delvis løn - fuldstændig som normalt.  

Hvis din medarbejder ikke har ret til fuld løn under sygdom, optjener hun sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag under hver sygefraværsperiode. Der skal altså beregnes 12,5 % i sygeferiegodtgørelse. Her vil beregningsgrundlaget være den sædvanlige løn 4 uger før fraværet, medmindre I er omfattet af en kollektiv overenskomst, der siger noget andet.