Opkvalificeringskursus i løn og personalejura

 

Uddannelsesforløb i løn og personalejura for ledige


Københavns Erhvervshus har indgået et samarbejde med Visma DataLøn og ProLøn, som betyder, at ledige kan blive opkvalificeret til at håndtere lønadministration i virksomheder.


Med den nye beskæftigelsesreform lægges der vægt på at ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats. Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i København har derfor sammen med Visma DataLøn og ProLøn lavet et tilbud om at lave et opkvalificeringsforløb i løn og personalejura for ledige.

 

“Målet for de ledige er at opnå kompetencer, som kan bidrage til, at de får et job. Vi tror på, at de ledige får en særlig oplevelse ud af opkvalificeringen hos Visma Dataløn og for en periode blive en del af et hus, som beskæftiger rigtig mange mennesker inden for det fagområde, de ledige selv ønsker at arbejde med,”  forklarer Hanne Marie Andersen, projektleder, Københavns Erhvervshus.

Målrettet uddannelse og opkvalificering til ledige

Beskæftigelsesreformen skaber flere muligheder for at opkvalificere ledige, så deres kompetencer matcher behovet på arbejdsmarkedet. Visma DataLøn og ProLøn har derfor valgt at oprette et forløb på 5,5 uger, specifikt tilpasset dette samarbejde, hvor ledige kan lære at lave løn i DataLøn og håndtere den personalejura, der knytter sig til lønadministration.

 

“Vi er allerede i gang med første hold kursister, og de får snart deres diplom som bevis på deres nye kompetencer. Så er det vores håb, at de kan komme hurtigt i beskæftigelse,” siger Majbritt Jensen, Manager i Visma DataLøn og ProLøn.

Carina Skytte, som er projektleder i Københavns Erhvervshus, supplerer: “Vi forventer glade kursister, som får en særlig værdi i at blive opkvalificeret hos Visma DataLøn, der er en stærk markedsaktør inden for det lønmæssige og personalejuridiske område.”

Mangler I en lønmedarbejder?

Med dette nye uddannelsesforløb kan ledige få et kæmpe kompetenceløft. Derudover er forløbet tænkt som et bidrag til at løse virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft og behov for kompetente lønkonsulenter.

“Vi forventer, at vi med opkvalificeringsforløbet kan imødekomme et behov for kvalificeret arbejdskraft hos virksomhederne. Deltagelse er frivillig og drevet af motivationen hos den ledige, og virksomhederne får derfor en topmotiveret medarbejder, som har gennemført kurset,“ fortæller Hanne Marie Andersen.

Hvis din virksomhed har brug for at rekruttere en medarbejder med kompetencer inden for løn og personalejura, er du velkommen til at kontakte projektlederne fra Københavns Erhvervshus, Hanne Marie Andersen på mail eller Carina Skytte på mail - så formidler de kontakten til kandidaterne fra uddannelsesforløbet.