Hvornår skal personalegoder beskattes?

At tilbyde medarbejdere attraktive vilkår som personalegoder, kan være en måde at tiltrække god og dygtig arbejdskraft - og en måde at fastholde medarbejdere på.

Som virksomhed kan man vælge at tilbyde sin medarbejder en eller flere personalegoder som en del af lønpakken i ansættelsesforholdet. Det kan tiltrække god og dygtig arbejdskraft, og det er et arrangement, som er til fordel for både virksomhed og medarbejder. Medarbejderen opnår en økonomisk besparelse og virksomheden kan holde sine lønudgifter nede. Men hvornår skal et personalegode beskattes?

Kan godet sidestilles med lønnen?

Som udgangspunkt er personalegoder skattepligtige, men goder uden en reel værdi, for eksempel kaffe og frugt på arbejdspladsen, bliver medarbejderen ikke beskattet af.

Hvorvidt personalegodet er skattepligtigt eller ej afhænger af hvilket gode, der er tale om, samt hvad formålet med dette gode er:

  • Hvis et gode er til rådighed på arbejdspladsen, så medarbejderen kan udføre sit arbejde, så vil der ikke være tale om et personalegode. Det kan være fri avis på arbejdet, leveret på arbejdet. Bliver medarbejderen tilbudt en relevant uddannelse, vil udgifterne til denne uddannelse heller ikke blive anset for at være tale om et personalegode og medarbejderen skal derfor ikke beskattes af denne uddannelse.

  • Hvis godet til gengæld kan bruges til private formål, vil der være tale om et personalegode. Det kan for eksempel være en bil, som gerne må bruges privat. Bilen vil være skattepligtig, da værdien af bilen bliver sidestillet med lønnen, og den anses derfor for at være en indtægt.

Beløbsgrænser i 2020

Fra den 1. januar 2019 er beløbsgrænsen - eller bagatelgrænsen - for personalegoder forhøjet. Et personalegode, der har direkte sammenhæng med medarbejderens arbejde, skal kun beskattes, hvis den samlede værdi pr. år overstiger 6.300 kr. (6.200 kr. i 2019). Hvis denne grænse overskrides, skal medarbejderen beskattes af hele beløbet.

Visse personalegoder som for eksempel fri bil og fri telefon hører ikke med i bagatelgrænsen, fordi de beskattes på en anden vis.

Et personalegode, der ikke har direkte sammenhæng med medarbejderens arbejde, skal kun beskattes, hvis den samlede værdi pr. år overstiger 1.200 kr. (1.100 kr. i 2018). Hvis denne grænse overskrides, skal medarbejderen beskattes af hele beløbet.

Hvordan kan DataLøn hjælpe dig?

Der kan være mange ting at holde styr på, når medarbejderne har personalegoder. Derfor arbejder Dataløn på at kunne tilbyde kurser fra foråret 2020, hvor du får en grundig gennemgang af de relevante regler. Vi klæder dig på til at håndtere personalegoder juridisk og i DataLøn. Du lærer om for eksempel beskatning af personalegoder, reglerne for kørselsgodtgørelse, befordringsfradrag og rejseudgifter.

Mens vi venter på de nye spændende kurser, afholder vi stadig kursus i grundlæggende personalejura. Kurset er til dig, der ønsker at blive klogere på de vigtigste love og regelsæt inden for løn- og personaleadministration. På kurset får du en gennemgang af funktionærloven, ferie- og dagpengelov, orlovsordninger mv., lige som du får svar på de fleste spørgsmål om lovgivning på lønområdet.

Find kurser