dataløn tid app

Registrer tid, kørsel, udlæg og mere med DataLøn Tid app'en

Tidsregistrering

Som administrator kan du vælge hvilke arbejdskategorier, som medarbejderne kan indberette tid på. Dermed får du mulighed for at skelne mellem kundearbejde, intern tid og fravær. Du bestemmer altså helt selv, hvordan vi skal sætte jeres tidsregistreringssystem op til jer.

Medarbejderen kan også bruge stempeluret til at indberette tid. Man starter blot uret, når man begynder arbejdet og stopper det igen, når arbejdet er færdigt.


Fraværsregistrering
I appen har medarbejderne også mulighed for at registrere fravær. Det er op til dig som administrator, hvilke typer fravær medarbejderen kan indberette. Typisk kan medarbejderen registrere sygedage, ferie, feriefridage og afspadsering, men afhængigt af jeres ønsker, kan vi også oprette barsel, barnets 1. sygedage, kursusdage osv.

 

 

Kørselsregistrering

I appen kan medarbejderen registrere kørsel ved at indtaste en start- og slutlokation eller ved at slå GPS’en til. Medarbejderen kan også skrive et formål med turen, så kørselsregistreringen lever op til SKAT’s krav om dokumentation. 

Når arbejdskørslen registreres i appen, kan du let holde styr på den enkelte medarbejders kørselsgodtgørelse. Det er også muligt at sætte kørselsregistreringen op, så den følger 60-dages reglen, og du kan tilknytte projekter, så du kan fakturere kunden for kørselsudgifterne.

Udlæg

Med appen har I mulighed for at indberette udlæg til både internt brug og direkte på projekter, så selv de små udgifter bliver registreret. Derefter kan du nemt overføre udgifterne til lønsystemet, så medarbejderen kan få refusion. 

 

Vare og brug af materiel
Hvis medarbejderne bruger varer og materialer i forbindelse med deres opgaver, kan de registrere det i varekartoteket, som findes i DataLøn Tid. Varekartoteket overføres typisk fra jeres økonomisystem. 

Medarbejderen kan også registrere brug af materiel. Er der eksempelvis blevet brugt en minigraver til et stykke arbejde, kan maskinen tilføjes når medarbejderen registrerer arbejdet.

 

 

Webløsningen

Webløsningen giver dig overblik over alle medarbejdernes indberetninger, og du kan nemt overføre data til jeres økonomi- og lønsystem.

Læs mere om webløsningen

Terminal

Med en terminal på arbejdspladsen kan medarbejderne nemt tjekke ind og ud, når de møder ind og når arbejdsdagen er forbi. Og du kan opsætte tolerancer i forhold til de planlagte vagter.

Læs mere om terminalen


Book en gratis demo

DataLøn Tid kan rigtig meget! Faktisk er der over 150 funktioner, som du kan slå til og fra. Det lyder af meget, men systemet bliver selvfølgelig tilpasset efter jeres behov.

Er du nysggerig på, hvordan det kommer til at se ud?

Så book en gratis demo hos os. En demo er en 1-1 rundvisning, hvor vi går i dybden med lige netop jeres behov. Vi viser dig hvad systemet kan, og hvordan du nemt holder styr på vagter, projekter og selvfølgelig tidsregistreringerne. Og har du spørgsmål, så fyrer du bare løs. 

Book en gratis demo