Hvad sker der med ferie, der ikke bliver afholdt?

Med mindre der er tale om feriehindring, er det kun muligt for din medarbejder at få overført eller udbetalt den 5. ferieuge fra det forgangne ferieår. Altså hvis vedkommende ikke når at holde dagene inden den 31. december. De første 20 dages optjente ferie er såkaldt direktivbeskyttet, og hvis de ikke bliver holdt inden for fristen, skal værdien af dem indbetales til en feriefond.

Lad os kigge på detaljerne.

Har du en medarbejder, der ikke når at afholde alle sine feriedage fra det forgangne ferieår inden ferieafholdelsesperioden udløber den 31. december, er der 3 mulige scenarier:

  • Drejer det sig om dage fra den 5. ferieuge, skal de udbetales, medmindre I aftaler overførsel.
  • Er det direktivbeskyttet ferie (de første 20 feriedage), skal de indbetales til en feriefond efter bestemte regler.
  • Handler det om feriefridage - altså dage ud over de 5 uger, der er reguleret af ferieloven, skal du følge de regler I selv (eller en overenskomst) har sat op for disse.

Særligt ved feriehindring

Er din medarbejder feriehindret - typisk ved sygdom eller barsel - i forbindelse med at ferieafholdelsesperioden slutter, skal direktivbeskyttet ferie overføres. Medarbejderen har netop ikke været i stand til at holde ferien og er derfor undtaget den generelle regel om, at de første 20 feriedage skal afholdes.

Overførsel eller tidlig udbetaling af den 5. ferieuge

Bliver du og medarbejderen enige om at overføre den 5. ferieuge, er det vigtigt, at I får lavet en skriftlig aftale om det inden den 31. december. I kan også aftale en tidlig udbetaling af den 5. ferieuge - altså udbetaling mellem den 1. september og den 31. december. Det kræver også en skriftlig aftale. Har du brug for en skabelon til dette formål, kan Visma DataLøns jurister hjælpe dig. Ring til os på 72 27 90 16.

Har du medarbejdere med feriegodtgørelse, som ønsker at overføre den 5. ferieuge? Så skal virksomheden desuden huske at give besked til FerieKonto.

Hvornår skal ubrugt ferie indbetales til feriefond?

I det tilfælde hvor medarbejderen har ubrugte feriedage ud over den 5. ferieuge (og ikke har været feriehindret), kan virksomheden ikke bare råbe hurra og beholde feriepengene, nu disse dage jo hverken kan overføres eller udbetales. Disse feriepenge skal derimod indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond (via virk.dk) - medmindre virksomheden er underlagt en overenskomst eller lokalaftale, der tilsiger, at det er en anden privat feriefond, der skal have pengene. Er medarbejderen ansat med feriegodtgørelse (og ikke ferie med løn), eller har I afregnet feriepengene fordi medarbejderen er fratrådt, er det FerieKonto eller anden feriefond der står for at ekspedere disse feriepenge videre.

De feriepenge det altså kan komme på tale at skulle indberette og indbetale i denne sammenhæng, stammer fra medarbejdere med ferie med løn, der ikke har holdt deres direktivbeskyttede ferie - samt dertilhørende ferietillæg der ikke er udbetalt. 

Lon-Lone_2_215_400x300.jpg

Lon-Lone_2_1620_400x300.png

Mark_337.jpg

 

Haender_paa_taster_002_Visma_DataLoen_850x500 copy.jpg

Frister I skal overholde

Rent tidsmæssigt skal I indberette og indbetale ubrugte, direktivbeskyttede feriedage til Arbejdsmarkedets Feriefond (eller anden feriefond) i november året efter, at den ferieafholdelsesperiode dagene hørte til, udløb.

For dage der hører til ferieåret 2021/22, som netop er sluttet, vil det således være i november 2023.

For dage der hører til ferieåret 2020/21 og/eller miniferieåret (ferieafholdelsesperiode 1. maj til 30. september 2020), skal I indberette og indbetale i perioden 1.-15. november 2022.

Betaler I for sent, bliver I pålagt morarenter for hver påbegyndt måned derefter.

Feriefridage

Feriefridage er ikke reguleret af ferieloven. Hvad der skal ske med eventuelle feriefridage, som medarbejderen ikke når at holde inden for ferieafholdelsesperioden, er derfor op til virksomheden selv eller eventuel overenskomst at definere.

Hvis I har brug for at få formuleret og konkretiseret en skræddersyet aftale om feriefridage og mulighed for eventuel udbetaling eller overførsel af dem, kan vi hjælpe. For kun 880 kr. sørger vi for, at I får en brugbar aftale, der blandt andet beskriver, hvordan feriefridagene optjenes, tildeles og afholdes. Samt hvad der sker med dem, hvis eller når medarbejderen fratræder. I skal blot fortælle os, hvordan I vil have det skruet sammen. I kan ringe til os på 72 27 90 16 alle hverdage mellem kl. 9 og 15.

Skal vi hjælpe med aftalerne?

  • Få aftaleskabelonen "den 5. ferieuge overføres" - 199 kr.
  • Få aftaleskabelonen "den 5. ferieuge udbetales inden ferieafholdelsesperioden udløber" - 199 kr.
  • Få formuleret en aftaletekst, der klart beskriver jeres politik om feriefridage og hvordan de optjenes, tildeles og afholdes - 880 kr. 
Ring og hør nærmere på 72 27 90 16.