Særligt om udbetaling af ferietillægget i maj

Er du blandt de arbejdsgivere, der har valgt at udbetale ferietilægget 2 gange årligt frem for løbende, skal du læse med her. Ferietillægget - som er forbeholdt de medarbejdere, der er ansat med ferie med løn - skal således udbetales med netop majlønnen og augustlønnen. Og særligt i forbindelse med udbetalingen omkring maj, stiller en række spørgsmål sig i kø.

De 5 oftest stillede spørgsmål

DataLøns jurister får mange spørgsmål om ferietillægget. De 5 mest typiske lige nu, er i forhold til udbetalingen af ferietillægget i forbindelse med majlønnen. De 5 spørgsmål får du svarene på nedenfor.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til DataLøns jurister på 72 27 90 16. De tager telefonen alle hverdage mellem kl. 9 og 15. 

 

Ferietillægget er bagudbetalt

Med 2 årlige udbetalinger af ferietillægget er medarbejderen bagudbetalt på den front: Ferietillægget der skal udbetales med majlønnen, er nemlig opsparet fra 1. september til med 31. maj i det indeværende ferieår. Det svarer til, at du skal udbetale ferietillæg for 18,72 opsparede feriedage i maj, hvad enten feriedagene er brugt eller ej. Medarbejderens majløn vil altså bestå af den sædvanlige løn plus det opsparede ferietillæg. Ferietillægget vil som minimum bestå af 1 procent af den ferieberettigede løn.#1 Vores medarbejder har 5 overførte feriedage fra sidste ferieår. Skal jeg udbetale ferietillæg for de overførte dage her i maj?

Hvis I i 2021 udbetalte ferietillægget i 2 rater (med maj- og augustlønnen), så har virksomheden allerede udbetalt ferietillægget for de 5 overførte feriedage. Derfor skal I naturligvis ikke udbetale ferietillæg for de dage igen. 

# 2 Vores medarbejdere er forudlønnede. Skulle de egentlig have haft ferietillægget udbetalt, da vi udbetalte majlønnen i april?

Det korte svar er ja. Når man har med forudlønnede medarbejdere at gøre, er det vigtigt at huske, at majlønnen bliver lavet og er til rådighed allerede i slutningen af april. Er du kommet til at glemme at udbetale ferietillægget, kan du i DataLøn gå ind og lave en "gammel løn". Det er bare vigtigt, at du i denne sammenhæng sørger for at anføre 0 arbejdstimer, 0 kr. i ferieberettiget løn etc. Du kan også ringe til vores lønkonsulenter på 72 27 90 00 og få hjælp.

# 3 Min medarbejder er/har sagt op og fratræder ved udgangen af maj. Hvordan er det så?

Umiddelbart skulle man tro, at en medarbejder der fratræder den 31. maj, skal have sit ferietillæg for de 18,72 feriedage udbetalt med den sidste løn (ligesom medarbejderne der ikke fratræder). Men sådan er det ikke. I netop denne situation har medarbejderen kun krav på at få udbetalt ferietillæg for de feriedage, som vedkommende rent faktisk har afholdt mellem 1. september og 31. maj. Der er en relativt kringlet juridisk forklaring på dette, men den vil vi spare dig for her. Det vil kunne opleves som om, man "snyder" den givne medarbejder, men det gør man altså ikke.

Eksempel ved fratrædelse i maj:

Morten har været ansat i hele ferieåret og fratræder ved udgangen af maj. På det tidspunkt har han således optjent 18,72 feriedage. Morten holdt 3 feriedage i forbindelse med julen og 1 feriedag ved påsken. Når Morten fratræder ved udgangen af maj måned, har han krav på ferietilæg for de 4 afholdte dage, men ikke for de resterende 14,72 dage. 

Du deler ferietillægssaldoen med 18,72 og ganger med 4. Beløbet udbetaler du med Mortens sidste løn.

De resterende 14,72 feriedage, som Morten ikke har holdt, bliver han så honoreret for via de 12,5 procents feriegodtgørelse, du som arbejdsgiver i forbindelse med fratrædelsen afregner for dagene - til Feriekonto eller anden feriekasse.

Regn på ferietillægget ved fratrædelse 

Du tager udgangspunkt i medarbejderens ferietillægssaldo og deler tallet med antallet af optjente feriedage i indeværende ferieår, og så ganger du resultatet med det antal feriedage, medarbejderen faktisk har afholdt.

 

Lon-Lone_2_215_400x300.jpg

# 4 Vi har en medarbejder som fratræder sidst i juni. Må vi tilbageholde (noget af) ferietillægget her i maj, når nu vi ved, at vedkommende slutter?

Nej, det er desværre ikke muligt. Selvom I måske allerede ved, at medarbejderen fratræder i juni, skal medarbejderen have udbetalt ferietillæg for alle de optjente 18,72 feriedage med sin majløn. Underordnet hvor mange feriedage, medarbejderen faktisk har afholdt.  

Når medarbejderen så faktisk fratræder ved udgangen af juni, skal I se på, om medarbejderen har afholdt mere end de 18,72 feriedage. Har medarbejderen for eksempel afholdt 20 dage, skal I udbetale ferietillæg for differencen mellem 18,72 og 20 feriedage - altså for 1,28 feriedage.

Har medarbejderen afholdt mindre end 18,72 feriedage, må I til gengæld ikke modregne i det ferietillæg, I har udbetalt med majlønnen. Det er i direkte strid med ferieloven. 

#5 Vi har en medarbejder, som fratræder sidst i juli og som skal holde en del ferie også i juli. Hvad skal der ske med ferietillægget?

Det kommer an på, hvor mange feriedage vedkommende ender med at have holdt siden ferieåret begyndte. Har medarbejderen holdt 18,72 feriedage eller færre, skal I ikke udbetale yderligere ferietillæg end den rate, der kom med majlønnen. 

Har medarbejderen derimod holdt eksempelvis 22 dage ved fratrædelsen, skal I betale ferietillæg for differencen mellem 18,72 og 22 feriedage. Summa summarum skal I udbetale ferietillæg for 3,28 feriedage.

 

OBS!

Hvis medarbejderens ansættelsesforhold er omfattet af kollektiv overenskomst, kan der være vilkår, som afviger fra ovenstående. Så er det en god idé at kontakte os på 72 27 90 16. 

Hvis du vil have mere viden om, hvordan du kan håndtere ferietillægget i DataLøn, skulle du overveje at tage med på et af vores sommermøder. Det giver god ro i maven - og ferien.